Kvalitet, fag og pasientsikkerhet

Kvalitet, fag og pasientsikkerhet utvikler, implementerer og følger opp faglige retningslinjer, samt driver prosjekter med hensikt å ivareta og øke kvalitet innenfor fag og pasientsikkerhet.

Les mer om Kvalitet, fag og pasientsikkerhet

Kvalitet, fag og pasientsikkerhet

Ansatte i avdelingen

  • Geir Bøhler, konst. direktør
  • Anne Aasen, spesialrådgiver
  • Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver
  • Christel Meyer, spesialrådgiver
  • Tove Hæreide Otterstad, spesialrådgiver
  • Jostein Svendsen, spesialrådgiver
  • Kirsti Tørbakken, spesialrådgiver

Kontakt

Telefon
02411
E-post
Postadresse
Postboks 404
2303 Hamar
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411