Psykisk helsevern og rusbehandling

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er et viktig supplement.

 

Dette er avdelingen

Psykisk helsevern og rusbehandling

Helse Sør-Øst kjøper eksterne helsetjenester for omlag 3,5 milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m. De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.


Ansatte

  • Frode Bie, knst. direktør psykisk helsevern og rusbehandling
  • Anne Aasen, spesialrådgiver
  • Kari Iren Austad Borge, rådgiver
  • Siri Lund, fagsjef
  • Tina Cecilie Sanders, rådgiver
  • Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver
  • Unni Aker, spesialrådgiver

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.