Samhandling og brukermedvirkning

Samhandling og brukermedvirkning ivaretar og følger opp oppgaver knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, brukermedvirkning, folkehelse, likeverd og minoritetshelse.

Les mer om Samhandling og brukermedvirkning

Samhandling og brukermedvirkning

Ansatte i avdelingen

  • Knut Even Lindsjørn, direktør
  • Jan Morten Engzelius, spesialrådgiver
  • Ida-Anette Kalrud, rådgiver
  • Gunvor Øfsti, spesialrådgiver
  • Martha Østbye, spesialrådgiver Brukermedvirkning
  • Kari Nytrøen, samvalg
  • Øystein Eiring, samvalg
  • Simone Marie Kienlin, rådgiver

Kontakt

Telefon
02411
E-post
Postadresse
Postboks 404
2303 Hamar

Hovedkontor - Hamar

Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411