Styre- og eieroppfølging

Styre- og eieroppfølging forbereder og gjennomfører all formell eierstyring som skjer i foretaksmøter med helseforetakene og koordinerer rapporteringen i forhold til foretaksmøteprotokoller i Helse Sør-Øst RHF og i de årlige oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet

Les mer om avdelingen

Styre- og eieroppfølging

Avdelingen har ansvar for forberedelse og tilrettelegging av styremøtene i Helse Sør-Øst RHF. Styresekretariatet er lagt til avdelingen, inkludert styresekretærfunksjonen i styremøtene og sekretærfunksjon for styrets valgkomite.

Avdelingen utarbeider årsplan for styresaker, kvalitetssikrer styresakene og er ansvarlig for system for oppfølging av styresaker etter styremøtene.. Avdelingen har ansvar for forberedelse og tilrettelegging av ledergruppemøter med styrelederne, stabsledergruppens møter og direktørmøtene med lederne for helseforetakene. Ansvaret for regelmessige møter med eksterne samarbeidspartnere er også tillagt enheten. Avdelingen har dessuten ansvar for arbeidet med strategisk plan for Helse Sør-Øst, beredskapsplanlegging, årlig melding og risikostyring i foretaksgruppen.

Disse jobber i avdelingen:

  • Jostein F. Jensen, spesialrådgiver


Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.