Teknologi og eHelse

Helse Sør-Øst RHF avdeling for Teknologi og eHelse, har ansvar for realisering av Helse Sør-Østs IKT-strategi og dermed ansvar for strategisk utvikling innen teknologiområdet. Dette inkluderer bruk og utvikling av teknologitjenester med mål om å heve pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. IKT er således et virkemiddel som skal støtte kjernevirksomhetens mål. Gjennomføring av IKT-strategien skjer i program for Digital fornying, som omfatter regionens samlede IKT-portefølje.

Avdelingens ansvar deles i to enheter:

- strategisk porteføljestyring
- eHelse


Avdelingens arbeid er fokusert rundt fire overordnede innsatsområder:
  • Etablere gode regionale løsninger
  • Sørge for god anvendelse og kontinuerlig forbedring av regionens samlede IKT-portefølje, i tråd med regional standard
  • Sørge for eierstyring av Sykehuspartner på teknologiområdet
  • Være en drivende aktør i nasjonal IKT- utvikling på prioriterte områder

Ansatte i avdelingen

Teknologi og eHelse

Strategisk porteføljestyring

eHelse

  • Kim André Sandvold, innleid fra helseforetak


 

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.