Teknologi og eHelse

Samordnet styring og organisering skal frigjøre ressurser til pasientbehandling, og IKT er et virkemiddel og skal støtte kjernevirksomhetens mål.

Avdelingen har ansvar for teknologiområdet og deles i tre områder:

- teknologistyring

- programområder og leverandørstyring

- eHelse

Arbeidet innbefatter regionale IKT prosjekter, felles utrulling av tekniske løsninger, nasjonale prosjekter, standardisering og harmonisering. I avdelingen arbeider medarbeidere med både klinisk IKT, administrativ IKT, arkitektur, informasjonssikkerhet, gevinstrealisering, IKT-prosjekter som porteføljestyring, felles arkivsystem, kurveprosjekt mv.

Les mer om Teknologi og eHelse

Teknologi og eHelse

Strategisk porteføljestyring

eHelse


 

Kontakt

Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411