Teknologi og e-helse

Teknologi og e-helse har ansvaret for realisering av Helse Sør-Østs IKT-strategi, og for å koordinere og innrette investeringer i teknologi for i størst mulig grad å understøtte den ønskede utviklingen i foretaksgruppen. Dette inkluderer bruk og utvikling av teknologitjenester med mål om å heve pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen.

Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og ambisjonene om pasientenes helsetjeneste. IKT er et virkemiddel som skal støtte kjernevirksomhetens mål. Gjennomføring av IKT-strategien skal bidra til fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi.

Avdeling for teknologi og e-helse skal jobbe mot følgende mål i 2018:

 • Ivareta det strategiske premissgiveransvaret.
 • Etablere helhetlig porteføljestyring, og sørge for effektiv gjennomføring av regionale prosjekter.
 • Sørge for etablering av funksjonell forvaltning av alle regionale løsninger.
 • Etablere krav til og bidrar til utvikling av Sykehuspartner HFs tjenesteleveranser.
 • Være en drivende aktør i nasjonal e-helseutvikling og gjennomføre utvalgte nasjonale prosjekter.

Avdelingens ansvar er fordelt på tre enheter:

 • IKT-koordinering
 • IKT-prosjektportefølje
 • e-helse

Ansatte i avdelingen

Teknologi og e-helse

IKT-koordinering

 • Rune Simensen, konstituert enhetsleder

 • Frank Ivar Aarnes, spesialrådgiver/sekretariatsleder

 • Jan Olav Høgvold, spesialrådgiver

 • Thomas Kielland, spesialrådgiver

 • Ole Johan Kvan, spesialrådgiver

IKT Prosjektportefølje

 • Eli Stokke Rondeel, enhetsleder

 • Inger Marie Finborud, spesialrådgiver

 • Steinar Kværnes Gjøvik, spesialrådgiver

 • Jonny Kildal, spesialrådgiver

 • Carl Alf Pedersen, spesialrådgiver

E-helse

 • Ulf E. W. Sigurdsen, enhetsleder

 • Jon Gupta, spesialrådgiver

 • Andy Hyde, spesialrådgiver

 • Nis Johannsen, spesialrådgiver

 • Per Meinich, spesialrådgiver

 • Trine Storhaug, spesialrådgiver

 • Solveig Torgersen, spesialrådgiver


 

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.