Beredskap korona

Gul beredskap

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, har besluttet å etablere gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med koronasmitte på best mulig måte. Samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst er nå i gul beredskap.

Informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende

Har du mistanke om at du er smittet?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme. Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorge.no.
 • Derom du mistenker at du er smittet, kontakt fastlegen din på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.
  Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.
 • Ring 113 kun i nødsituasjoner, ikke ved spørsmål om korona.

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laget informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Her ligger det også råd og rutiner som skal følges av helsetjenesten ved mistanke om utbrudd.
Helse Sør-Øst RHF har tett og jevnlig kontakt med nasjonale myndigheter og våre helseforetak for å sikre at vi er best mulig forberedt på å ivareta pasientene på en god måte i vår region.

Folkehelseinstituttet

Informasjon på andre språk

Brosjyrer, videoer og informasjon om korona og hvordan du kan unngå å bli smittet kan du finne her på mange språk.

Informasjon på andre språk (helsenorge.no)

Endringer i pasienttransport

For å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport oppfordres pasienter i størst mulig grad til å bruke egen bil til behandling. Tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge blir dekket.

Som følge av koronasituasjonen er tilbudet om pasienttransport redusert for en periode. Derfor er det nå opprettet en midlertid rettighetsendring for å oppmuntre flest mulig til å bruke egen bil. Dette er tiltak som også er viktige for å stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger det mest i tiden fremover.

Se mer på helsenorge.no

Kontakt

Helse Sør-Øst RHF mottar mange henvendelser fra privatpersoner  knyttet til koronaviruset. Vi har nå etablert en egen e-postadresse for å håndtere disse henvendelsene.

Disse e-postene blir fordelt fortløpende.

Vi ber om forståelse for at vi i perioder ikke rekker å besvare alle e-poster, men alle vil bli lest.

 

E-post: innspill-korona@helse-sorost.no

 

Innkjøp av utstyr

Innkjøp av utstyr til sykehus og kommuner

Helse Sør-Øst RHF har fått i oppgave å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner.

Les mer her

Informasjon til næringslivet som vil bidra med utstyr

Som en del av beredskapen knyttet til koronautbruddet trenger sykehusene mer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst oppfordrer næringslivet i området til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

Kontakt oss på innspill-korona@helse-sorost.no

Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

Informasjon til leverandører

Sykehusinnkjøp har opprettet en side over ofte stilte spørsmål fra leverandører.

Se også Sykehusinnkjøp sin side over ofte stilte spørsmål fra leverandører

Kontakt

Vi har etablert en egen epostadresse knyttet til situasjonen. Eposter sendt hit fordeles fortløpende.

Vi ber om forståelse for at vi i perioder ikke rekker å besvare alle e-poster, men alle vil bli lest.

innspill-korona@helse-sorost.no

 

Beredskap i Helse Sør-Øst

Beredskap ved våre helseforetak

Her finner du mer informasjon om koronaberedskapen ved sykehusene i Helse Sør-Øst.
Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre VikenDiakonhjemmet sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Om beredskapsnivåer

Helse Sør-Øst benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.


Grønn beredskap
Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap
Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Rød beredskap
Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner.

Informasjon til helsepersonell  


Behov for helsepersonell

Behovet for helsepersonell er stort og vi setter pris på den innsatsviljen som er i befolkningen.
Ønsker du å bidra, følg med på nettsiden og i sosiale medier til det enkelte helseforetak.

Hvis du ikke finner en annonse eller utlysning ved det aktuelle helseforetaket, så skyldes det ikke nødvendigvis at de ikke har behov. De kan ha lukket annonsen for å behandle innkomne søknader og registreringer. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på helseforetakenes rekrutteringssider regelmessig.

Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus

Vestre Viken

 

Informasjon til media

Antall innlagte pasienter med covid-19 

Tirsdag 7. april 2020 klokken 08.00 hadde våre sykehus 213 pasienter innlagt med bekreftet covid-19. Av disse var 73 på intensivavdelinger, hvorav 56 på respirator.

Oppdatert 07.04.2020
ForetakInnlagte pasienter med
covid-19
Pasienter i intensivavdelingPasienter i respirator
Akershus universitetssykehus48
Oslo universitetssykehus58
Sunnaas sykehus0
Sykehuset i Vestfold8
Sykehuset Innlandet13
Sykehuset Telemark7
Sykehuset Østfold16
Sørlandet sykehus9
Vestre Viken 32
Diakonhjemmet Sykehus11
Lovisenberg Diakonale sykehus 11
TOTALT2137356

Nasjonal oversikt

Helsedirektoratet - status pasienter med covid-19 i sykehus

Antall ansatte i karantene

Oppdatert 03.04.2020
ForetakAntall ansatte i karantene
Akershus universitetssykehus195
Oslo universitetssykehus721
Sunnaas sykehus2
Sykehuset i Vestfold98
Sykehuset Innlandet140
Sykehuset Telemark52
Sykehuset Østfold153
Sørlandet sykehus118
Vestre Viken170
Diakonhjemmet sykehus70
Lovisenberg Diakonale Sykehus49
Sykehusapotekene18
Sykehuspartner6
TOTALT1 792

Neste presseorientering

Helse Sør-Øst RHF har i disse dager stor pågang fra mediene. Vi inviterer jevnlig til presseorienteringer der vår ledelse svarer på spørsmål.

Tidspunkt for neste presseorientering er foreløpig ikke fastsatt. Tidspunkt vil bli lagt ut her.

Følg oss gjerne også på twitter for å få invitasjon til neste presseorientering

Oppkobling:

Ring 80088860

Deltakerkode:

435627#

Vi ber alle om å huske å mute  når dere ikke snakker. Ber også om at dere ikke setter samtalen på vent for å besvare andre samtaler da dette skaper støy for de andre deltakerne. Vi får hjelpe hverandre med å få denne arbeidsformen til å fungere best mulig.

Mediekontakt


Mediekontakt i helseforetakene

Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 480 82 722
Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf 918 75 068
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333

Kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

Sykehuset Telemark, tlf 410 46 006
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 900 90 470
Kommunikasjonssjef Tor Arne Olsen


Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120
Mediekontakt


Mediekontakt i private ideelle sykehus


Diakonhjemmet Sykehus, tlf 98 20 31 45
Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen


Lovisenberg Diakonale Sykehus, tlf 98 20 75 12Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem


Nyheter fra Helse Sør-Øst RHF

 • Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel
  07.04.2020
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • Karin og katrine
  07.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Illustrasjon
  06.04.2020
  Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

  I dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...

 • Bilde av esker med smittevernutstyr
  03.04.2020
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly lander i Norge i kveld.

 • Illustrasjon
  31.03.2020
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • Inven2 Ideprisen
  30.03.2020
  Idéprisen 2020

  Inven2 arrangerer nå en ekstraordinær idékonkurranse på grunn av den pågående pandemien. Det er særlig ønskelig å få inn idéer som kan bidra til å løse de nye utfordringene samfunnet står ovenfor.

 • Cathrine Lofthus
  27.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og utenriksdeparte...

 • Foto av ansatt som går i en sykehuskorridor
  26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • 24.03.2020
  Smittevernutstyr

  De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.

 • Foto av militære kjøretøy
  21.03.2020
  Støtteanmodninger til Forsvaret

  Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Les hvilke rutiner som er innført.

 • 20.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

 • Illustrasjon
  18.03.2020
  Universitetet i Oslo bidrar med smittevernutstyr

  Mange bidrar med utstyr i disse dager, og det er særlig behov for smittevernutstyr i helsetjenesten. I dag meldte Universitetet i Oslo at de deler av sitt lager.

 • 18.03.2020
  Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling

  Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder. Det betyr at pasienter som er i akutt og helt nødven...

 • Illustrasjon
  17.03.2020
  Status smittevern- og testutstyr i Helse Sør-Øst

  For å sikre et god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske beslutninger har Helse Sør-Øst RHF fått et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. Situasjonen er...

 • Illustrasjon
  17.03.2020
  Om omdisponering ansatte

  Totalt er det nå over 4000 ansatte i våre sykehus som er i karantene. Dette gir naturlig utfordringer for driften ved de fleste av våre sykehus. Samtidig nedskaleres planlagt aktivitet, så det er ingen helseforetak eller sykehus som har kap...

 • Illustrasjon
  16.03.2020
  Helse Sør-Øst RHF inviterer til pressebrief 17. mars kl 13:00

  Helse Sør-Øst RHF mottar store mengder mediehenvendelser om beredskapssituasjonen knyttet til koronaviruset. Det samme gjelder våre helseforetak.

 • Illustrasjon
  13.03.2020
  Helse Sør-Øst er i gul beredskap

  Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen er i gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med koronasmitte p...

 • 13.03.2020
  Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

  Som en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF vil be næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som Helse Vest RHF...

 • 12.03.2020
  Beredskapssituasjonen i Helse Sør-Øst

  I alle våre sykehus pågår det omfattende forberedelser for å håndtere spredning av koronavirus i befolkningen. WHO karakteriserer nå utbruddet av koronaviruset som en pandemi. Det betyr at det er smittede pasienter over store deler av verde...

 • 11.03.2020
  Situasjonsrapport for Helse Sør-Øst 11. mars

  Det ble gjennomført et møte med direktørene ved alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde i regionen onsdag ettermiddag. Status viste da at det var 11 innlagte pasienter med koronasmitte i våre sykehus, og over...

 • Illustrasjon
  10.03.2020
  Beredskap i Helse Sør-Øst

  Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, har besluttet å etablere grønn beredskap. Bakgrunnen for dette er utviklingen av situasjonen med koronautbruddet.

Nyheter fra helseforetakene

 • 07.04.2020 Sørlandet sykehus
  Endring i fritt behandlingsvalg

  Midlertidig endring av pasienters rettigheter i forbindelse med koronapandemien.

 • 06.04.2020 Vestre Viken
  Se akuttmottaket på Kongsberg

  Se video der avdelingssykepleier Jeanette Ingebrigtsen viser hvordan akuttmottaket på Kongsberg sykehus er forberedt på å ta imot koronapasienter.

 • 06.04.2020 Sørlandet sykehus
  KPH: Informasjon til våre pasienter

  Pasienter som har behov for hjelp på grunn av psykiske lidelser og/eller rusavhengighet får fortsatt behandlingstilbud ved Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling.

 • 06.04.2020 Vestre Viken
  Vestre Viken forsker på korona-medisiner

  Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt. Målet er å finne en behandlingsform som gir alvorlig syke korona-pasienter en bedre prognose og høyere overlevelse.

 • 06.04.2020 Akershus universitetssykehus
  Respiratorkapasiteten forsterkes ytterligere

  I dag får Ahus tre nye respiratorer. Det er tilstrekkelig til å dekke intensivområdene som nå er i drift på Nordbyhagen med 33 plasser, i tillegg til fem intensivplasser for ikke-covid-pasienter.

 • 06.04.2020 Vestre Viken
  Forventet svartid på koronaprøver per 06. april 2020

  Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Drammen sykehus analyserer koronaprøver både hverdager og helg.

 • 06.04.2020 Sørlandet sykehus
  Informasjon til deg som voksen

  Vi har samlet informasjon til deg som får tanker som gjør deg redd som følge av situasjonen med koronaviruset.

 • to barn som holder hverandre i henda
  06.04.2020 Sykehuset i Vestfold
  Informasjon til barn og unge om koronavirus

  Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre her. Siden blir oppdatert fortløpende.

 • 05.04.2020 Sykehuset Telemark
  Påvist smitte hos tre ansatte ved samme seksjon

  De siste ukene er det ni ansatte ved Sykehuset Telemark som har fått påvist koronasmitte. Tre av dem jobber på sengeposten for infeksjon.

 • 05.04.2020 Sykehuset Innlandet
  Første koronadødsfall i Sykehuset Innlandet

  En eldre pasient med påvist covid-19 innlagt ved Sykehuset Innlandet døde lørdag 4. april.

 • 05.04.2020 Vestre Viken
  Behandler de sykeste pasientene

  Andrew Robertson og de andre på intensivavdelingen behandler de aller sykeste pasientene – og de som har koronavirus. SE VIDEO.

 • 04.04.2020 Vestre Viken
  Takknemlig for god nabohjelp

  Foretakstillitsvalgt Toril Morken sier sykehusene forbereder seg på å ta imot flere alvorlige syke pasienter, og er takknemlig for hjelpen Bærum sykehus får fra nabosykehuset, Martina Hansens Hospital. SE VIDEO

 • 03.04.2020 Sykehuset i Vestfold
  Tap av lukte- og smakssans som eneste symptom på covid-19

  Et ektepar mistet smaks- og luktesans etter å ha vært i nærkontakt med en covid-19-smittet person. De hadde ingen andre symptomer, men fikk begge påvist covid-19. Nå anbefaler professor Jøran Hjelmesæth og overlege Dagfinn Skaare ved Sykehu...

 • 03.04.2020 Sykehuset i Vestfold
  Andre koronadødsfall ved SiV

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold 3. april.

 • 03.04.2020 Vestre Viken
  Vestre Viken bidrar aktivt i ny behandlingsprosedyre for barn

  En ny nasjonal behandlingsprosedyre for korona-smitte hos barn har gått gjennom nasjonal kvalitetssikring i hurtig tempo – og Vestre Viken har bidratt aktivt.

 • 03.04.2020 Vestre Viken
  Krav til personvern og info-sikkerhet

  Helsepersonell og sykehus må opprettholde kravene til pasientenes personvern og informasjonssikkerheten også under koronapandemien.

 • 03.04.2020 Akershus universitetssykehus
  Strømmer på med donasjoner til Ahus

  Siden 10. mars har Ahus mottatt over 700 eposter som gjelder enten donasjoner eller salg knyttet til koronaviruset. - Jeg synes det er stort. Vi møter omsorg fra folk utenfor sykehuset, sier seksjonsleder på innkjøpsavdelingen Dag Erik Danielsen.

 • 03.04.2020 Sørlandet sykehus
  Teststasjon for pasienter med mistenkt koronasmitte

  Det er iverksatt testing av pasienter som skal til behandling på sykehuset og som har luftveissymptomer.

 • 03.04.2020 Sørlandet sykehus
  En betydelig reduksjon i behandlingstilbudet

  Sørlandet sykehus har hatt en nedgang i samlet aktivitet fra 12. mars og frem til 1. april på rundt 40 prosent. - Vi har valgt å redusere tilbudet for å forberede behandling av mange pasienter med Covid-19, sier administrerende direktør Nina Mevold.

 • 03.04.2020 Sykehuset Innlandet
  Hygienesykepleiere påsken 2020

  Hygienesykepleierne ønsker å bistå også gjennom påsken. På røde dager er det minimum to hygienesykepleiere på vakt. Disse kan kontaktes ved behov.

 • 03.04.2020 Vestre Viken
  Innovativ korona-studie starter i Kongsberg

  Kongsberg sykehus starter en forskningsstudie sammen med fastleger hvor de skal undersøke hva som skjer med luktesansen under en covid-19/korona-infeksjon.

 • 02.04.2020 Sørlandet sykehus
  Nettressurs om barn som pårørende og koronapandemien

  Barn som pårørende-arbeidet fortsetter under koronapandemien. BarnsBeste har laget en nettressurs for helsepersonell og tjenester som skal ivareta pasientens barn og søsken.

 • 02.04.2020 Akershus universitetssykehus
  Ahus tilføres tre ekstra respiratorer

  Torsdag 2. april får Ahus tilført tre respiratorer lånt fra LHL-sykehuset på Gardermoen. To er umiddelbart klare til bruk, en krever litt tilleggsutstyr som raskt kan skaffes.

 • 02.04.2020 Akershus universitetssykehus
  Ahus starter med videokonsultasjoner etter rask etablering

  Når fysisk undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig kan Ahus-pasienter nå få konsultasjoner over video. Løsningen skal framover tas i bruk ved alle kliniske områder.

 • 02.04.2020 Sørlandet sykehus
  Starter utprøving av malariamedisin

  Sørlandet sykehus starter utprøving av malariamedisinen hydroksyklorokin i behandling av pasienter med covid-19.

 • 02.04.2020 Akershus universitetssykehus
  Ahus-ansatte kommer tilbake på jobb

  Mandag 23. mars var 768 Ahus-ansatte i karantene. Nå vender svært mange tilbake på jobb. Torsdag 2. april er tallet nede i 218. Om lag 80 er ventet å være klare for jobb igjen i løpet av påskeuken. - Karantenen er nå over for mange. I tille...

 • Stin
  01.04.2020 Sykehuset i Vestfold
  Tilbud om samtale med veileder

  Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer i samarbeid med aktuell seksjon på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.

 • 01.04.2020 Vestre Viken
  Covid-19: - Vi har behov for å lære

  Alle pasienter som er innlagt på Bærum sykehus med Covid-19-infeksjon inkluderes nå i en kvalitetsstudie. SE VIDEO.

 • Foto av Anders Nordby
  01.04.2020 Oslo universitetssykehus
  Vi forbereder oss på å behandle mange syke pasienter på en gang

  Ved å raskt få på plass et minikurs for leger, sykepleiere og andre spesialiteter om Covid-19, har Oslo universitetssykehus rustet seg til å ta imot mange pasienter på en gang. 

 • Andreas Stendvold.
  01.04.2020 Sykehuset Østfold
  Krevende tid for kreftpasienter og kronisk syke

  Kreftoverlege Andreas Stensvold frykter at færre kreftpasienter tar kontakt med helsevesenet som følge av redsel for koronasmitte. – Dette er bekymringsfullt fordi det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig, sier han. «Hjemmesykehus»...

 • 31.03.2020 Vestre Viken
  Hva er symptomene på korona?

  Hva er symptomene på koronaviruset? Og når bør du oppsøke legehjelp? SE VIDEO.

 • 31.03.2020 Sykehuset Innlandet
  Sykehuset Innlandet deltar i internasjonal koronastudie

  Sykehuset Innlandet deltar i den internasjonale studien Solidarity. Studien er initiert av Verdens helseorganisasjon, og den norske innsatsen ledes av Oslo universitetssykehus.

 • 31.03.2020 Sykehuset i Vestfold
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus er død ved Sykehuset i Vestfold.

 • 31.03.2020 Sykehuset Innlandet
  Feil på prøvesvar

  Mandag 30. mars ble det avdekket feil på ett sett med prøver som var analysert for covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet.

 • 31.03.2020 Vestre Viken
  Roser de ansatte

  Avdelingssykepleier Bente Gatevold på akuttmottaket på Bærum sykehus roser de ansatte. – Det er mye å gjøre, men folk står på, sier hun. Se video fra akuttmottaket.

 • Lege som skriver på tastatur.
  31.03.2020 Vestre Viken
  Husk å registrere status

  Husk at ansatte i Vestre Viken skal registrere egen status under korona-epidemien.

 • 30.03.2020 Sørlandet sykehus
  Unngå bruk av kontantbetaling

  Av hygienehensyn ønsker ikke Sørlandet sykehus å ta imot og håndtere kontanter under koronapandemien.

 • 30.03.2020 Akershus universitetssykehus
  Foreldre må fortsatt søke helsehjelp for sine barn

  Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) opplever som andre barneavdelinger i Norge at det er lavere aktivitet enn normalt på denne tiden. Foreldre og barn skal være trygge på sykehus, og klinikken har iverksatt fle...

 • 29.03.2020 Vestre Viken
  - Vi er godt forberedt

  - Det er en alvorlig situasjon, men vi gode forutsetninger for å komme gjennom dette. Vi har lagd gode systemer for å håndtere et økt antall pasienter, sier Monica Thallinger, leder for beredskapsteamet på Bærum sykehus.

 • 28.03.2020 Sykehuset Telemark
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus, er død ved Sykehuset Telemark. Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Telemark.

 • 28.03.2020 Sykehuset Innlandet
  – Vi er i en slags dobbel beredskap

  De er alle vant til å håndtere små og store kriser. Alvorlig sykdom og skade er en del av hverdagen for alle som jobber i et sykehus. Alltid. Likevel er tilværelsen snudd på hodet ved inngangen til denne våren for helsepersonell, på lik lin...

 • 27.03.2020 Sykehuset Telemark
  Skal delta i forskning på koronabehandling

  I dag finnes det ingen kjent medikamentell behandling mot koronainfeksjon. Sykehuset Telemark er ett av flere sykehus som skal forske på medisiner med mulig effekt.

 • 27.03.2020 Sykehuset Telemark
  Tar i bruk videokonsultasjoner

  Flere avdelinger ved sykehuset har tatt i bruk videokonsultasjon i behandlingen. Dette er blant annet et godt alternativ for barn og unge som har psykiske helseutfordringer.

 • 27.03.2020 Sykehuset Telemark
  Bytter ut teltet med brakker

  Triageteltet utenfor akuttmottaket blir byttet ut med brakker. Dette er en mer solid løsning, og forholdene vil være bedre både for pasienter og ansatte.

 • 27.03.2020 Vestre Viken
  Først i landet med egen desinfiseringsvogn

  Vestre Viken tar i bruk en egen desinfiseringsvogn som brukes til å ta knekken på blant annet koronavirus på medisinsk utstyr.

 • 27.03.2020 Sørlandet sykehus
  Ofte stilte spørsmål fra våre pasienter

  Mange lurer på om sykehuset er stengt og om de kan møte til avtalt time. Her får du svar på de spørsmålene pasientene våre spør mest om.

 • 27.03.2020 Sykehuset Innlandet
  Roser ansatte og ledere ved sykehuset

  - Ansatte og ledere gjør en formidabel innsats for å bidra til at det skal være trygt å være pasient på Sykehuset Innlandet, enten du er syk av covid-19 eller har andre sykdommer eller skader

 • 27.03.2020 Sørlandet sykehus
  Planlegger for smittetopp i mai

  Sørlandet sykehus planlegger for å kunne håndtere et stort antall koronasyke pasienter samtidig. – Vi planlegger godt for pandemien. Vår mulighet til å kunne håndtere smittetoppen styrkes av at Agders befolkning tar alvoret innover seg, sie...

 • 27.03.2020 Akershus universitetssykehus
  Rekordrekruttering til Ahus

  Med over 600 ansatte i karantene og et økt behov for ressurser og styrket kapasitet, har HR hatt nok å henge fingrene i de siste ukene. Men til gjengjeld har interessen blant jobbsøkerne vært unormalt stor. Finn.no kunne nylig melde at en s...

 • I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge.
  27.03.2020 Akershus universitetssykehus
  Intensivkapasiteten framover

  Ahus planlegger for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger. For å få til dette må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser. Kapasiteten økes nå i takt med utviklingen.

Fant du det du lette etter?