Beredskap korona

Grønn beredskap

Helse Sør-Øst RHF og flere av våre helseforetak nedjusterer nå beredskapen fra gul til grønn. Våre helseforetak planlegger nå for å øke aktiviteten innen ordinær pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse. 

Informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende

Har du mistanke om at du er smittet?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme. Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorge.no.
 • Derom du mistenker at du er smittet, kontakt fastlegen din på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.
  Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.
 • Ring 113 kun i nødsituasjoner, ikke ved spørsmål om korona.

Slik behandler sykehusene covid-19

Sykehusene behandler pasienter med covid-19. Du kan lese mer om hva som skjer før, under og etter behandlingen på sykehusenes nettsider, slik som for eksempel på Sykehuset Innlandet.

Mer informasjon om covid-19

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laget informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Her ligger det også råd og rutiner som skal følges av helsetjenesten ved mistanke om utbrudd.
Helse Sør-Øst RHF har tett og jevnlig kontakt med nasjonale myndigheter og våre helseforetak for å sikre at vi er best mulig forberedt på å ivareta pasientene på en god måte i vår region.

Folkehelseinstituttet

Informasjon på andre språk

Brosjyrer, videoer og informasjon om korona og hvordan du kan unngå å bli smittet kan du finne her på mange språk.

Informasjon på andre språk (helsenorge.no)

Endringer i pasienttransport

For å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport oppfordres pasienter i størst mulig grad til å bruke egen bil til behandling. Tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge blir dekket.

Som følge av koronasituasjonen er tilbudet om pasienttransport redusert for en periode. Derfor er det nå opprettet en midlertid rettighetsendring for å oppmuntre flest mulig til å bruke egen bil. Dette er tiltak som også er viktige for å stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger det mest i tiden fremover.

Se mer på helsenorge.no

Kontakt

Helse Sør-Øst RHF mottar mange henvendelser fra privatpersoner  knyttet til koronaviruset. Vi har nå etablert en egen e-postadresse for å håndtere disse henvendelsene.

Disse e-postene blir fordelt fortløpende.

Vi ber om forståelse for at vi i perioder ikke rekker å besvare alle e-poster, men alle vil bli lest.

 

E-post: innspill-korona@helse-sorost.no

 

Innkjøp av utstyr

Innkjøp av utstyr til sykehus og kommuner

Helse Sør-Øst RHF har fått i oppgave å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner.

Les mer her

Informasjon til næringslivet som vil bidra med utstyr

Som en del av beredskapen knyttet til koronautbruddet trenger sykehusene mer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst oppfordrer næringslivet i området til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

Kontakt oss på innspill-korona@helse-sorost.no

Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

Informasjon til leverandører

Sykehusinnkjøp har opprettet en side over ofte stilte spørsmål fra leverandører.

Se også Sykehusinnkjøp sin side over ofte stilte spørsmål fra leverandører

Kontakt

Vi har etablert en egen epostadresse knyttet til situasjonen. Eposter sendt hit fordeles fortløpende.

Vi ber om forståelse for at vi i perioder ikke rekker å besvare alle e-poster, men alle vil bli lest.

innspill-korona@helse-sorost.no

 

Beredskap i Helse Sør-Øst

Beredskap ved våre helseforetak

Her finner du mer informasjon om koronaberedskapen ved sykehusene i Helse Sør-Øst.
Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre VikenDiakonhjemmet sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Om beredskapsnivåer

Helse Sør-Øst benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.


Grønn beredskap
Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap
Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Rød beredskap
Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner.

Informasjon til helsepersonell  


Behov for helsepersonell

Behovet for helsepersonell er stort og vi setter pris på den innsatsviljen som er i befolkningen.
Ønsker du å bidra, følg med på nettsiden og i sosiale medier til det enkelte helseforetak.

Hvis du ikke finner en annonse eller utlysning ved det aktuelle helseforetaket, så skyldes det ikke nødvendigvis at de ikke har behov. De kan ha lukket annonsen for å behandle innkomne søknader og registreringer. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på helseforetakenes rekrutteringssider regelmessig.

Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus

Vestre Viken

 

Informasjon til media

Antall innlagte pasienter med covid-19 

Mandag 13. juli 2020 klokken 08.00 hadde våre sykehus 6 pasienter innlagt med bekreftet covid-19. Av disse var 1 på intensivavdeling. Ingen har behov for respiratorbehandling.


Nasjonal oversikt

Helsedirektoratet - status pasienter med covid-19 i sykehus

Antall ansatte i karantene

Oppdatert 06.07.2020
 ForetakAntall ansatte i karantene
16
31
14
11
Sykehuset Vestfold 10
Vestre Viken10
Sørlandet sykehus   13
Sykehuset Telemark3
Sunnaas sykehus1
TOTALT109

Mediekontakt


Mediekontakt i helseforetakene

Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 480 82 722
Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf 918 75 068
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333

Kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

Sykehuset Telemark, tlf 410 46 006
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 900 90 470
Kommunikasjonssjef Tor Arne Olsen


Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120
Mediekontakt


Mediekontakt i private ideelle sykehus


Diakonhjemmet Sykehus, tlf 98 20 31 45
Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen


Lovisenberg Diakonale Sykehus, tlf 98 20 75 12Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem


Nyheter fra Helse Sør-Øst RHF

 • Illustrasjon Foto: Helse Bergen
  13.07.2020
  Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norge

  Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

 • Illustrasjon
  22.06.2020
  Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientene

  Fagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

 • 12.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 11.06.2020
  Ledelse under korona

  Hvordan utøve ledelse under en krise som den vi har hatt under koronapandemien? Dette var tema da viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich innledet og delte sine erfaringer i et webinar arrangert av Universitetet i Oslo denne uken.

 • Illustrasjon
  10.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 09.06.2020
  Innovasjonsmidler til nye løsninger for testing av koronainfeksjon

  Helse Sør-Øst RHF har tildelt innovasjonsmidler rettet mot utvikling av nye løsninger for testing av koronainfeksjon. Nesten fire millioner kroner har blitt fordelt på fem prosjekter. 

 • 30.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Ny pcr lab person håndterer prøver
  28.05.2020
  Nytt laboratorium for koronavirus ved Oslo universitetssykehus øker testkapasiteten til 15 000 per døgn

  Ved full drift på det nye laboratoriet som åpnet på Rikshospitalet 27. mai, vil den samlede testkapasiteten ved OUS være på over 4 000 per dag. Volumet kan økes til 15 000 per døgn ved døgnkontinuerlig drift.

 • Illustrasjon
  20.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 20.05.2020
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 15.05.2020
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • Illustrasjoner
  13.05.2020
  Mer smittevernutstyr til sykehus og kommuner

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge.Forsendelsene gjennomgår kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helseperson...

 • 06.05.2020
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 06.05.2020
  Forsker på effekten av legemidler ved Covid-19

  I alt 29 sykehus over hele landet deltar nå i studien NOR-Solidarity, der hensikten er å finne ut effekten av ulike legemidler ved Covid-19-sykdom. Studien koordineres fra Oslo universitetssykehus. Studien ble nylig tildelt 20 millioner kro...

 • Illustrasjon
  29.04.2020
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 24.04.2020
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • Foto av webinar om koronautbruddet.
  23.04.2020
  Foredrag om erfaringer med koronautbruddet i Kina

  Professor Zhang Wenhong ved Huashan Hospital i Shanghai, holdt tirsdag 16. april et webinar om sine erfaringer med koronautbruddet.

 • 19.04.2020
  Mobiliserer for epidemitopp i sykehusene

  Helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområder i Helse Sør-Øst har utarbeidet planer for å møte en maksimal utbredelse av epidemien.

 • 17.04.2020
  Foretaksmøte om aktivitet etter covid-19-utbruddet

  De fire regionale helseforetakene var fredag 17. april kalt inn til felles foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementet. Tema for møtet var overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19.

 • 16.04.2020 Helse Nord RHF
  Digitalt seminar om koronakrisen

  Krisesituasjonen har snudd hverdagen i Norge på hodet. Øvelse Nord inviterer til et digitalt beredskapsseminar med bred representasjon fra ulike etater og sektorer.

 • 14.04.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • 14.04.2020
  Innovasjonsmidler til tester for koronavirus

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler for å stimulere til utvikling av nye metoder for laboratorietesting av koronavirus. Søknadene blir løpende vurdert – siste frist er 15. mai.

 • 08.04.2020
  Ta vare på hverandre i en vanskelig tid

  Erfaringer fra tidligere epidemier kan gjøre oss bedre rustet til å takle forekomster av symptomer på stress i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien.

 • Foto av mobiler med sider fra felles nettløsning
  08.04.2020
  Sykehusenes nettsider - en viktig informasjonskanal

  Sykehusenes nettsider blir brukt. I mars hadde felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet over 7,2 millioner sidevisning. Dette er nær dobbelt så mange som i måneden før.

 • Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel
  07.04.2020
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • Karin og katrine
  07.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Illustrasjon
  06.04.2020
  Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

  I dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...

 • Bilde av esker med smittevernutstyr
  03.04.2020
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly lander i Norge i kveld.

 • Illustrasjon
  31.03.2020
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • Cathrine Lofthus
  27.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og utenriksdeparte...

 • Foto av ansatt som går i en sykehuskorridor
  26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • 24.03.2020
  Smittevernutstyr

  De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.

 • Foto av militære kjøretøy
  21.03.2020
  Støtteanmodninger til Forsvaret

  Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Les hvilke rutiner som er innført.

 • 20.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

 • Illustrasjon
  18.03.2020
  Universitetet i Oslo bidrar med smittevernutstyr

  Mange bidrar med utstyr i disse dager, og det er særlig behov for smittevernutstyr i helsetjenesten. I dag meldte Universitetet i Oslo at de deler av sitt lager.

 • 18.03.2020
  Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling

  Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder. Det betyr at pasienter som er i akutt og helt nødven...

 • Illustrasjon
  17.03.2020
  Status smittevern- og testutstyr i Helse Sør-Øst

  For å sikre et god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske beslutninger har Helse Sør-Øst RHF fått et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. Situasjonen er...

 • Illustrasjon
  17.03.2020
  Om omdisponering ansatte

  Totalt er det nå over 4000 ansatte i våre sykehus som er i karantene. Dette gir naturlig utfordringer for driften ved de fleste av våre sykehus. Samtidig nedskaleres planlagt aktivitet, så det er ingen helseforetak eller sykehus som har kap...

 • Illustrasjon
  16.03.2020
  Helse Sør-Øst RHF inviterer til pressebrief 17. mars kl 13:00

  Helse Sør-Øst RHF mottar store mengder mediehenvendelser om beredskapssituasjonen knyttet til koronaviruset. Det samme gjelder våre helseforetak.

 • Illustrasjon
  13.03.2020
  Helse Sør-Øst er i gul beredskap

  Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen er i gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med koronasmitte p...

 • 13.03.2020
  Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

  Som en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF vil be næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som Helse Vest RHF...

 • 12.03.2020
  Beredskapssituasjonen i Helse Sør-Øst

  I alle våre sykehus pågår det omfattende forberedelser for å håndtere spredning av koronavirus i befolkningen. WHO karakteriserer nå utbruddet av koronaviruset som en pandemi. Det betyr at det er smittede pasienter over store deler av verde...

 • 11.03.2020
  Situasjonsrapport for Helse Sør-Øst 11. mars

  Det ble gjennomført et møte med direktørene ved alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde i regionen onsdag ettermiddag. Status viste da at det var 11 innlagte pasienter med koronasmitte i våre sykehus, og over...

 • Illustrasjon
  10.03.2020
  Beredskap i Helse Sør-Øst

  Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, har besluttet å etablere grønn beredskap. Bakgrunnen for dette er utviklingen av situasjonen med koronautbruddet.

 • 28.02.2020
  Beredskapslager for smittevernutstyr i Helse Sør-Øst

  I Hele Sør-Øst er det gjennomført ulike tiltak for å sikre tilgangen på smittevernutstyr som forberedelse til et utbrudd av Covid-19 sykdommen. I januar startet oppbyggingen av et regional beredskapslager for de viktigste smittevernartiklene.

Nyheter fra helseforetakene

 • 08.07.2020 Sykehuset Innlandet
  Mindre stress, økt ensomhet

  Ungdommer i Innlandet og Viken sov mer og stresset mindre i perioden med nedstengte skoler. Samtidig brukte de mer tid på skjerm og følte seg mer ensomme. Det kommer fram i en kartlegging som er gjennomført av KoRus-Øst, et kompetansesenter...

 • 08.07.2020 Sørlandet sykehus
  Sjekk koronasvaret ditt på Helsenorge.no

  Nå kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet. Du kan også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig.

 • Sykehuset Østfold Kalnes
  03.07.2020 Sykehuset Østfold
  Får bistand fra Ahus

  Sykehuset Østfold får nå hjelp fra Ahus for å kunne analysere koronaprøver i helgene i sommer. – Det har vært tøffe måneder for medarbeiderne i laboratoriet, og vi prøver å legge til rette for at de kan få avvikle ferie, sier avdelingssjef...

 • 03.07.2020 Sykehuset i Vestfold
  Nå kan du sjekke koronasvar på Helsenorge.no

  Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet. Du kan også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig.

 • 01.07.2020 Oslo universitetssykehus
  Nye retningslinjer for karantene og testing

  1.juli kom det nye retningslinjer fra Helse- og omsorgsdepartementet som gjør at sykehuset nå endrer sine retningslinjer for testing og karanteneplikt.

 • 30.06.2020 Sykehuset i Vestfold
  Raskere tilbake til normalen med tidlig rehabilitering

  Da Sykehuset i Vestfold skulle forbedre rehabiliteringen for pasienter med covid-19, viste forskningen at vi burde starte allerede når pasientene ble lagt inn. – Vi så hvor viktig det er å starte rehabiliteringen tidlig. Nå ønsker vi å vide...

 • 30.06.2020 Sykehuset Telemark
  Økt bruk av videokonsultasjoner

  De siste ukene er det mange pasienter som har fått tilbud om videkonsultasjoner og oppfølging via nettet. Både pasienter og ansatte er fornøyde med de nye digitale løsningene.

 • Koronadiagnostikk
  29.06.2020 Vestre Viken
  Analysert over 25000 koronaprøver

  Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken har siden oppstart 9. mars analysert over 25000 prøver for å påvise koronavirus.

 • Rehabilitering
  26.06.2020 Sykehuset i Vestfold
  Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientene

  Fagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

 • 25.06.2020 Vestre Viken
  ​Avtal sykehusbesøk på forhånd

  Planlegger du besøk på sykehuset? Her er noen retningslinjer du bør kjenne til.

 • 23.06.2020 Sykehuset Telemark
  Besøk på Sykehuset Telemark

  Det er fortsatt begrensninger for besøk ved sykehuset, men vi ønsker å legge til rette så langt det er mulig. Besøk må avklares med avdelingen i forkant.

 • 19.06.2020 Sykehuset i Vestfold
  Hold trygg avstand i sommer

  De siste ukene har forekomsten av forkjølelse økt i befolkningen. – Det er en klar indikasjon på at flere tar for lett på anbefalingene om å holde avstand, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold.

 • Ahus på Nordbyhagen
  11.06.2020 Akershus universitetssykehus
  Ahus ikke lenger i grønn beredskap

  Belastningen på sykehuset er redusert som følge av at pågangen av covid-19-pasienter har avtatt. Fra torsdag 11. juni vil Ahus derfor ikke lenger være i grønn beredskap og være tilbake i tilnærmet normal drift. Det beholdes noen forsterkede...

 • 10.06.2020 Sørlandet sykehus
  Mammografiscreening-tilbud åpner opp igjen

  Sørlandet sykehus starter opp tilbudet om mammografiscreening til kvinner i Kristiansand som inngår i det nasjonale screeningprogrammet.

 • 10.06.2020 Sykehuset i Vestfold
  Nyfødtintensiven trygg for koronasmitte

  Tirsdag 9. juni ble pasienter og foresatte ved nyfødtintensiven ved Sykehuset i Vestfold testet for andre gang. Testene er negative. – Nyfødtintensiven anses da trygg for smitte og vi tar opp igjen alminnelig akuttberedskap, sier fagdirektø...

 • 10.06.2020 Lovisenberg Diakonale Sykehus
  LDS åpner for besøk av de nærmeste pårørende

  Som et smitteverntiltak har det i en periode vært generelt besøksforbud ved sykehuset. Vi forstår at dette har vært en belastning og takker for forståelsen pasienter og pårørende har vist.

 • 09.06.2020 Sykehuset Innlandet
  Bilder knyttet til korona

  Vi har tilgjengeliggjort bilder fra våre sykehus knyttet til utbruddet av koronavirus.

 • Sykepleiere på Kalnes støtter hverandre.
  09.06.2020 Sykehuset Østfold
  - En situasjon som tester kapasiteten vår for varme og omsorg

  SØs medarbeidere kan få koronahjelp av et spesialsammensatt team fra psykisk helsevern. I tillegg tilbyr sykehusprestene samtaler, også for pasienter og pårørende, og i denne saken deler de sine erfaringer. Les om de menneskelige utfordring...

 • 08.06.2020 Sykehuset i Vestfold
  Måler temperaturen med kamera

  Pasienter, besøkende og ansatte som kommer til SiV får nå temperaturen målt automatisk med et kamera i inngangsdøren. Temperaturmålingen skal luke ut personer som kan være smittet av koronaviruset.

 • 08.06.2020 Sykehuset i Vestfold
  Ansatt ved SiVs nyfødtintensiv har fått påvist Covid-19-smitte

  En ansatt ved SiVs nyfødtintensiv fikk påvist Covid-19 på lørdag. Som følge av dette har syv andre ansatte ved avdelingen umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble tre familier som var innlagt ved avdelingen isolert og testet for covid-19.

 • Illustrasjon pasient og pårørende
  05.06.2020 Sykehuset Østfold
  Besøkstider i sykehuset

  Det er mange som ønsker å komme på besøk til inneliggende pasienter etter at sykehuset igjen har åpnet for dette. Stor pågang av besøkende gjør at vi må ha faste besøkstider.

 • Illustrasjonsbilde - Besøk på sykehus
  04.06.2020 Akershus universitetssykehus
  Åpner for besøk av de nærmeste pårørende

  Med redusert pågang av koronapasienter og mindre smittespredning i samfunnet åpner Ahus fra fredag 5. juni igjen for at pasienter kan få besøk av sine nærmeste pårørende. For å beskytte mot smitte vil antall besøkende fortsatt være begrenset.

 • 02.06.2020 Oslo universitetssykehus
  Kan blod fra tidligere koronasyke bli medisin?

  I en ny observasjonsstudie vil Oslo universitetssykehus (OUS) teste effekten av såkalt rekonvalesensplasma (en del av blodet til tidligere koronasyke) som behandling ved covid-19.

 • Helge Stene-Johansen
  01.06.2020 Sykehuset Østfold
  Fra i dag 1. juni kan pasienter få besøk igjen

  - Det er ingen tvil om at det har vært en ekstra belastning for syke pasienter å ikke kunne ha sine nærmeste hos seg. Vi har fortsatt strenge smitteverntiltak i sykehuset, men åpner nå for at innlagte pasienter skal kunne få besøk, i begren...

 • 29.05.2020 Sørlandet sykehus
  Åpner for at far/partner kan være med på barsel i Kristiansand

  Gode nyheter for alle som skal føde i Kristiansand. Far/partner kan igjen delta på hele barseloppholdet og på nyfødtavdelingen fra og med 2. juni.

 • 29.05.2020 Sørlandet sykehus
  Vil du gi rekonvalesensplasma?

  Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke. Givning skjer i Arendal og Kristiansand.

 • 29.05.2020 Sykehuset i Vestfold
  Starter testing for antistoffer mot covid-19

  Mikrobiologisk avdeling ved SiV vil om kort tid kunne teste om pasienter har hatt covid-19-virus ved hjelp av antistoffer i blodet. – Vi har fått tilgang til en antistofftest og vil kunne tilby den i løpet av kort tid, forteller overlege To...

 • 29.05.2020 Sykehuset i Vestfold
  Tredje koronadødsfall ved SiV

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold 28. mai etter lang tids sykeleie.

 • 29.05.2020 Sykehuset Telemark
  Far kan være med på barsel

  Etter to måneder med strenge besøksregler, kan endelig fedre og partnere få være mer tilstede under fødsel og i barseltiden. Det vil fortsatt være adgangskontroll og andre tiltak for å redusere risiko for smitte.

 • 28.05.2020 Sørlandet sykehus
  Besøk på sykehuset

  Et lavt antall koronasmittede gjør det mulig å åpne opp for besøkende i avdelingene våre.

 • Mammografiscreeningen har egne lokaler i et midlertidig modulbygg
  28.05.2020 Sykehuset Østfold
  Mammografiscreeningen er i gang igjen

  Mammografiscreeningen i Sykehuset Østfold ble satt på vent som følge av koronaepidemien, men starter nå opp igjen. - Ved å benytte tilbudet øker kvinnene muligheten til å oppdage eventuell brystkreft på et tidlig stadium, og får dermed bedr...

 • 26.05.2020 Akershus universitetssykehus
  Partner kan igjen være med til barselhotellet

  Nå åpner Ahus opp for at partner igjen kan få være med mor og barn på barselhotellet på Nordbyhagen og barselavdelingen på Kongsvinger sykehus etter fødsel.

 • 25.05.2020 Sykehuset Innlandet
  Inviterer pårørende til spørreundersøkelse

  Hvordan kan helsetjenesten bistå pårørende under en pandemi? En nasjonal spørreundersøkelse rettet mot pårørende til familiemedlemmer med psykose eller bipolar lidelse skal belyse hvordan koronautbruddet påvirker deres situasjon.

 • Baby på barsel
  20.05.2020 Sørlandet sykehus
  Åpner for at far/partner kan være med på barsel igjen

  Gode nyheter til alle som skal føde i Arendal og Flekkefjord: Far/partner kan igjen delta på hele barseloppholdet. Besøksforbud opprettholdes på poliklinikkene tilknyttet fødetilbudet, og partner kan derfor ikke være med på ultralydundersøkelser.

 • 20.05.2020 Sykehuset Telemark
  Møte med kinesiske leger

  Leger ved Sykehuset Telemark har hatt et lengre møte med leger fra Wuhan i Kina. Under et videomøte onsdag, drøftet legene behandlingen av covid-19-pasienter. De kinesiske legene var de første som fikk erfaring med det nye koronaviruset.

 • 19.05.2020 Sykehuset i Vestfold
  Her rehabiliteres covid-19-pasienter fra Vestfold og Telemark

  Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) har 19. mai to covid-19-pasienter inne til rehabilitering. Det er ventet at ytterligere to pasienter vil ankomme i løpet av denne uka. – Pasientene til nå er fra sykehusene i Vestfold og Te...

 • 18.05.2020 Vestre Viken
  Spørreundersøkelse om covid-19

  Hvordan reagerer pasienter med psykiske helseutfordringer og rusproblemer på korona-pandemien?

 • 15.05.2020 Vestre Viken
  Oppdag covid-19-smitte før du blir syk

  Ved hjelp av databasen Smelltracker kan du selv registrere og kartlegge lukteevnen din og oppdage covid-19-smitte før du blir syk.

 • 15.05.2020 Sykehuset Innlandet
  Spesialisert rehabilitering av covid-19-pasienter i Sykehuset Innlandet

  Covid-19-pasienter som har vært gjennom intensiv behandling, vil ha behov for rehabilitering. Sykehuset Innlandet ønsker å gi et godt rehabiliteringstilbud til denne pasientgruppen.

 • 15.05.2020 Sykehuset Innlandet
  Undersøker livsmening og mental mestring i koronatiden

  Hva skjer med oss når hverdagsrutiner og arbeidsliv er endret, når sosial kontakt er redusert og kulturaktiviteter avlyst? En ny studie skal finne ut hvordan vi finner mening i livet og hvilket betydning livsmening har for mestring av koronakrisen.

 • Liv Marit Sundstøl
  13.05.2020 Sykehuset Østfold
  Planlegger for 80 intensivplasser

  Selv om utviklingen i samfunnet er positiv, planlegger Sykehuset Østfold for en covid-19-topp til høsten. Les om hvordan sykehuset rigger seg for å møte toppen, etter oppdrag fra Helse Sør-Øst. – En ekstrem utfordring, forteller prosessdire...

 • 12.05.2020 Sykehuset i Vestfold
  SiV skal ta igjen avlyste timer

  Sykehuset i Vestfold har vært gjennom en stor omveltning de siste månedene. Covid-19-pandemien har ført til harde prioriteringer, og sykehuset fortsetter arbeidet med å planlegge for en eventuell smittetopp.

 • 11.05.2020 Sykehuset Telemark
  Gradvis oppstart av mammografitilbud

  Mammografiprogrammet har vært stengt siden midten av mars på grunn av koronapandemien. Sykehuset Telemark vil gradvis åpne screeningtilbudet igjen fra og med uke 22. Målet er å gi time til mange av dem som fikk avlyst avtalen sin.

 • 11.05.2020 Sykehuset Telemark
  Styrker smittevernet ved Sykehuset Telemark

  Sykehuset styrker smittevernarbeidet ved å ansatte en koordinator for smitteoppsporing. Karine Mo skal bistå i arbeidet med oppsporing av pasienter, pårørende og medarbeidere.

 • 10.05.2020 Vestre Viken
  Travle dager for logistikkavdelingen

  Ansatte på logistikkavdelingen i Vestre Viken er noen av dem som har opplevd svært travle dager på jobb.

 • 08.05.2020 Vestre Viken
  Slik blir ambulansene smittevasket

  Ambulansene i Vestre Viken må gjennom full smittevask dersom en pasient har påvist eller mistenkt covid-19-smitte. SE VIDEO.

 • 08.05.2020 Martina Hansens Hospital
  Slutt på gratis parkering på gjesteparkeringsområdet fra 11. mai

  For pasienter og gjester til Martina Hansens Hospital opphører nå ordningen med gratis parkering.

 • 08.05.2020 Martina Hansens Hospital
  Starter opp igjen med planlagt aktivitet

  Martina Hansens Hospital trapper gradvis opp sin planlagte aktivitet med polikliniske konsultasjoner og operasjoner. Selv om hospitalet trapper opp aktiviteten vil det videreføres strenge rutiner for smittevern og hospitalet vil fortsette å...

 • John William Glad
  07.05.2020 Akershus universitetssykehus
  I psykososial beredskap

  - Denne situasjonen er en belastning for helsepersonell, sier overlege John William Glad. Han leder psykososial beredskap ved Ahus Nordbyhagen, et tilbud for å ivareta helsepersonell som nå kan oppleve stress og belastninger ved å jobbe und...

 • Sykepleier Peggy Måseidvåg Karlsen
  07.05.2020 Sykehuset Østfold
  Flere i gang med videokonsultasjon

  Diabetespoliklinikken er blant områdene i sykehuset som er i gang med videokonsultasjon, og flere følger etter. På grunn av koronaviruset er det mange som har meldt behov, og det jobbes for å klargjøre flere for videokonsultasjon.

Fant du det du lette etter?