Forbrukskalkulator for smittevernutstyr i kommunene

Forbrukskalkulatoren er en enkel kalkulator for å beregne forventet forbruk per uke i hver kommune basert på historisk forbruk og FHIs prognoser på nye smittetilfeller gitt ulike reproduksjonstall (R). Formålet med kalkulatoren er at kommuner kan vurdere hvilket forbruk av smittevernutstyr som regnes som et normalforbruk gitt ulike smittetall. Kalkulatoren kan i tillegg beregne hvilken uke man i de ulike kommunene går tom for hver kategori av smittevernutstyr basert på innrapportert lagerstatus og beregnet forbruk.

Metode

Kalkulatoren er basert på gjennomsnittsforbruk per 1000 innbyggere for landets kommuner i uke 19 og 20. Forbrukstallene er justert ved å fjerne de største avvikene (outliers) av forbruk på kommunenivå. I tillegg til et beregnet basisforbruk blir det beregnet et merforbruk på nye smittede i kommunene.

Modellen baserer seg på FHIs ukentlige koronavirus-rapporter, hvor utviklingen i smittetilfeller modelleres1  i ulike scenarier. For å gjøre modellen mer robust mot tilfeldige variasjoner av forbruk vil modellen bli kalibrert med jevne mellomrom.

Lagerstatusen for inneværende uke beregnes som innrapportert lagerbeholdning minus forbruksprognosen for inneværende uke. Videre kalkuleres lagerstatus uke for uke basert på den innrapporterte lagerbeholdningen. Man må selv legge inn oppdatert lagerbeholdning i kalkulatoren. 

For kvalitetssikring er modellen sammenliknet med innmeldte forbrukstall for en lengre periode samt teoretisk maksimalforbruk ved en smittetopp.

 

Data

Modellen baserer seg på FHIs nyeste prognoser med reproduksjonstall på 1.1, 1.2 og 1.3, i tillegg til det estimerte reproduksjonstallet (Reff), og innmeldte forbrukstall fra rundt 280 kommuner via Altinn for uke 19 og 20. Det estimerte reproduksjonstallet varierer og oppgis i de ukentlige rapportene fra FHI. Se link til beskrivelse av FHI sin modell under, samt ukentlig rapportering.

 

1 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/koronavirus-modellering/

Fant du det du lette etter?