Informasjon til avtalespesialister

Vi opplever at mange avtalespesialister har spørsmål rundt koronasituasjonen og har derfor opprettet denne siden for å samle informasjon til dere.

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning av CoVid-19. For å ha ønsket effekt må det  benyttes på riktig måte og til rett tid. 


Informasjonsmateriell

Se plakater og informasjonsmateriell på helsedirektoratets sider

Videokonsultasjon

Kom i gang med videokonsultasjon

Smittevern

  •  Vurder behovet for oppdatert informasjon til pasientene på nettsidene og på inngangsdøra til praksisen.
  • Be pasientene vaske hendene med varmt vann og såpe før de kommer inn til behandler, og ha ev. lett tilgjengelig hand-desinfeksjon på venterom og behandlingsrom (OBS Hånddesinfeksjon er mangelvare).
  • Pasienter som har symptomer på luftveissykdom skal ikke møte til time og må informeres om dette (SMS, telefon samme dag, brev, annet).
  • Pasienter som har vært på reise utenfor Norden de siste to ukene, eller som har hatt kontakt med smittet eller mistenkt smittete personer de siste to ukene, skal ikke møte til time og må informeres om dette (skal være i karantene).
  • Pasienter som har tydelige symptomer på øvre luftveissykdom, bør få utdelt munnbind dersom de allikevel møter opp på venterommet og det blir vurdert at de skal tas imot. Vanlige kirurgiske munnbind er tilstrekkelig, poenget er at det reduserer faren for å smitte andre i vesentlig grad.
  • Forsøk å organisere driften slik at det er så få pasienter som mulig på venterommet samtidig.

Smittevernutstyr

Som en del av beredskapen knyttet til koronautbruddet trenger vi å fremskaffe mer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst oppfordrer næringslivet i området til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

Kontakt oss på innspill-korona@helse-sorost.no

Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

Informasjon sendt ut fra Helse Sør-Øst RHF

Informasjon 18. mars

Informasjon 13. mars

Informasjon sendt ut fra Legeforeningen

Informasjonsbrev 2. april

Informasjonsbrev fra styretInformasjonsbrev 27. marsInformasjonsbrev 25. marsInformasjonsbrev 20. marsInformasjonsbrev 17. mars

Legeforeningen ved PSL 12. mars

Informasjon sendt ut fra Norsk psykologforening

Norsk psykologforening 13. mars

Anbefalinger fra fagmedisinske foreninger om prioritering i forbindelse med Covid19-pandemi

Smittespredning ved ØNH-prosedyrerNorsk forening for otorhinolaryngologiTil landets øyeavdelinger og avtalespesialister

Fant du det du lette etter?