Utstyr

Utbredelsen av covid-19 fører til en kraftig økning i etterspørselen av smittevernutstyr, medisiner, testutstyr og medisinsk teknisk utstyr til norske helseforetak. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. 

Aktuelt innen utstyr

Leveranse ut til kommuner og sykehus

Smittevernutstyr 12.06.2020

Nasjonalt lager

I uke 24 ble følgende godkjent for distribusjon fra nasjonalt lager:

 • Munnbind: 5,2 millioner
 • Smittevernfrakker/drakter: 425.000  
 • Åndedrettsvern: 0
 • Hansker: 9,1 millioner    
 • Øyebeskyttelse: 100.000    
 • Operasjonsluer/hetter: 665.000
 • Plastforkle: 500.000    

Det settes av om lag ti prosent av utstyret til et nasjonalt bufferlager.

Volum av smittevernutstyr

Så langt er følgende smittevernutstyr ankommet nasjonal felleslager, kontrollert og godkjent for distribusjon:

 • Munnbind: 38,6 millioner  
 • Smittevernfrakker/drakter: 3 millioner  
 • Åndedrettsvern: 1,35 millioner
 • Hansker: 35,9 millioner
 • Øyebeskyttelse: 1,95 millioner  
 • Operasjonsluer/hetter: 4,7 millioner
 • Plastforkle: 500.000   

Dette omfatter både norsk og utenlandsk produksjon av utstyr.

Respiratorer 26.03.2020

Bestillingene og leveransene av respiratorer til sykehusene samordnes nå nasjonalt. De første nye respiratorene er nå på vei.

De regionale helseforetakene har nå samlet en oversikt over hvor mange respiratorer vi har i dag og hvor mange som er i bestilling.

 • Antall respiratorer i dag er 682; i tillegg kommer 96 eldre transportrespiratorer som ikke kan brukes over lengre tid.
 • Antall respiratorer som er bestilt tidligere og som ikke er knyttet til Covid-19 er 153. Dette er kjøp knyttet til utskiftninger som gjøres hvert år – nå planlegges det at disse tas inn som ekstra respiratorer uten at eldre tas ut. Disse er bestilt for levering nå i vår, de første er ventet i løpet av et par uker.
 • I tillegg er det som en del av nasjonalt Covid-19 innkjøp bestilt 288 respiratorer.  Det er lang leveringstid for disse nå, vi tror det minst vil gå 2-4 måneder før de er på plass.
 • Totalt antall respiratorer i Norge når alle bestillinger har ankommet vil være 1123.


Lagerstatus spesialisthelsetjenesten

Lagerstatus 14.08.2020

Status for smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten inkluderet leveranser som kommer uke 33 er som følger:

UtstyrskategoriAntall
Hansker64,7 millioner
Munnbind54,3 millioner
Smittefrakker/-drakter6,3 millioner
Øyebeskyttelse 2,5 millioner
Åndedrettsvern950 000
Operasjonsluer/-hetter4,7 millioner

I tabellen under fremgår det hvor mange ukers normalforbruk dette dekker;

UtstyrskategoriAntall ukers normalforbruk
Hansker23 ukers normalforbruk
Munnbind460 ukers normalforbruk
Smittefrakker/-drakter165 ukers normalforbruk
Øyebeskyttelse9100 ukers normalforbruk
Åndedrettsvern685 ukers normalforbruk
Operasjonsluer/-hetter63 ukers normalforbruk
Les mer om lager av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten


Norsk produksjon av smittevernutstyr

Det er inngått en rekke avtaler med ulike norske virksomheter som er i gang med å produsere smittevernutstyr. Med et utfordrende internasjonalt marked for smittevernutstyr, er disse avtalene viktig for å sørge for at norsk helsevesen har nok utstyr, både på kort og noe lengre sikt.     

Åndedrettsvern 13.07.2020

Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

Les mer om kontrakten her.

Munnbind 20.05.2020

Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

Les mer om kontrakten her.

Smittefrakker 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes

 • ASAP Norway AS, engangs smittefrakker (Skien)
 • Ekornes AS, flergangs smittefrakker (Sykkylven)

Produsenten ASAP fra Skien har i hovedsak laget fødelaken. Den 19.mars ble det inngått en avtale om produksjon av smittefrakker for det norske helsevesenet. Avtalen går ut på å produsere inntil 600.000 engangs-smittefrakker i løpet av de neste 6-7 månedene.

Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

Visir 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes.

 • RK Grafisk AS / Grafisk Kompani AS, visir (Oslo/Lillestrøm)
 • Less AS, visir (Østre Toten
 • Profil Emballasje AS, visir (Vaksdal
 • CopyCat AS, visir (Oslo)
 • Thure Trykk AS, visir (Oslo)
 • 07 Media AS, visir (Oslo)

LESS AS er en produsent som også før har levert smittevernutstyr. 28. mars ble det inngått avtale med LESS AS om produksjon av 500 000 engangsvisir (øyebeskyttelse). Denne avtalen har en varighet på 6 måneder.

RK Grafisk AS og Grafisk Kompani AS er to er to oslobaserte grafiske byrå, som man inngikk avtale med 27. mars, om produksjon av engangsvisir. Disse startet produksjon umiddelbart. Totalt er avtalen på 500 000 visirer.

Operasjonsluer 24.04.2020

Desinfeksjonsmiddel hud og overflate 24.04.2020

Aktuelle nyheter

 • 14.08.2020
  Store lagre av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten

  Det er i løpet av våren og sommeren kommet inn store mengder smittevernutstyr gjennom den nasjonale ordningen som Helse Sør-Øst RHF koordinerer. For spesialisthelsetjenesten er det lokale lagre i helseforetakene/sykehusene og i tillegg er d...

 • Illustrasjon Foto: Helse Bergen
  13.07.2020
  Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norge

  Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

 • 12.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjon
  10.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 30.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjon
  20.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 20.05.2020
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 15.05.2020
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • Illustrasjoner
  13.05.2020
  Mer smittevernutstyr til sykehus og kommuner

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge.Forsendelsene gjennomgår kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helseperson...

 • 06.05.2020
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • Illustrasjon
  29.04.2020
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 24.04.2020
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • 14.04.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel
  07.04.2020
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • Karin og katrine
  07.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Illustrasjon
  06.04.2020
  Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

  I dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...

 • Bilde av esker med smittevernutstyr
  03.04.2020
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly lander i Norge i kveld.

 • Illustrasjon
  31.03.2020
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • Cathrine Lofthus
  27.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og utenriksdeparte...

 • Foto av ansatt som går i en sykehuskorridor
  26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • 24.03.2020
  Smittevernutstyr

  De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.

 • 20.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

 • Illustrasjon
  18.03.2020
  Universitetet i Oslo bidrar med smittevernutstyr

  Mange bidrar med utstyr i disse dager, og det er særlig behov for smittevernutstyr i helsetjenesten. I dag meldte Universitetet i Oslo at de deler av sitt lager.

 • Illustrasjon
  17.03.2020
  Status smittevern- og testutstyr i Helse Sør-Øst

  For å sikre et god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske beslutninger har Helse Sør-Øst RHF fått et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. Situasjonen er...

Fant du det du lette etter?