Utstyr

Lagerbeholdning og leveranser av smittevernutstyr

Helse Sør-Øst RHF rapporterer ukentlig til nasjonal helsemyndighet status over lagerbeholdning og bestilte leveranser av smittevernutstyr. Rapporten viser når og hvordan ulike typer smittevernutstyr forventes å ankomme landet framover med fly, båt og tog. Her fremgår også forventet behov framover ved ulike scenarier og hvordan dette samsvarer med lagerbeholdningen og leveranser som ankommer i tiden fremover.

Bakgrunn

Helse Sør-Øst RHF har gjennom 2020 hatt ansvar for den midlertidige nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr. Denne ordningen opphører fra årsskiftet og Helsedirektoratet har informert kommuner og sykehus om at de selv på ordinær måte må sørge for innkjøp og tilstrekkelig lagerbeholdning fra 1.1.2021. Samtidig skal det fram mot nyttår bygges opp et nasjonalt beredskapslager med sikte på minst 6 måneders forbruk for hele landet. Helse Sør-Øst RHF har fått oppgaven med å stå for innkjøp og drift av dette nasjonale beredskapslageret i en overgangsfase og status for oppbygging av lageret inngår i den ukentlige rapporteringen.

Når det gjelder innkjøp og lager over smittevernutstyr for spesialisthelsetjenesten/sykehusene i Norge, så samarbeider de fire regionale helseforetakene om dette. De regionale helseforetakene vil ta ansvar for at helseforetakene i egen region har tilstrekkelig lager for forventet forbruk fremover og arbeider nå med anskaffelsesplaner for 2022.

Status uke 3

Sykepleier med munnbind

Det er god oversikt og kontroll over tilgang på smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten. Lagre er bygd opp i henhold til plan. Det sees en økt bruk av enkelte kategorier smittevernutstyr, spesielt munnbind, og prognosemodellen for forbruk av smittevernutstyr er revidert tilsvarende for å fange opp dette. Det vurderes fortløpende behov for å foreta ytterligere bestillinger av smittevernutstyr.

Det er god kontroll på det nasjonale lageret og alt utstyr er kvalitetssikret før det sendes ut.

Helse Sør-Øst RHF bidrar i arbeidet til Helsedirektoratet om å vurdere tilgang på smittevernutstyr til kommunehelsetjenesten.

Se for øvrig vedlegg med oversikt over status for smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten.

Statusoppdatering anskaffelse av smittevernutstyr uke 3

Forbrukskalkulator for smittevernutstyr i kommunene

Det er utarbeidet en forbrukskalkulator som beregner forventet forbruk per uke i hver kommune basert på historisk forbruk og FHIs prognoser på nye smittetilfeller.

Forbrukskalkulator


Norsk produksjon av smittevernutstyr

Det er inngått en rekke avtaler med ulike norske virksomheter som er i gang med å produsere smittevernutstyr. Med et utfordrende internasjonalt marked for smittevernutstyr, er disse avtalene viktig for å sørge for at norsk helsevesen har nok utstyr, både på kort og noe lengre sikt.     

Åndedrettsvern 13.07.2020

Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

Les mer om kontrakten her.

Munnbind 20.05.2020

Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

Les mer om kontrakten her.

Smittefrakker 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes

  • ASAP Norway AS, engangs smittefrakker (Skien)
  • Ekornes AS, flergangs smittefrakker (Sykkylven)

Produsenten ASAP fra Skien har i hovedsak laget fødelaken. Den 19.mars ble det inngått en avtale om produksjon av smittefrakker for det norske helsevesenet. Avtalen går ut på å produsere inntil 600.000 engangs-smittefrakker i løpet av de neste 6-7 månedene.

Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

Visir 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes.

  • RK Grafisk AS / Grafisk Kompani AS, visir (Oslo/Lillestrøm)
  • Less AS, visir (Østre Toten
  • Profil Emballasje AS, visir (Vaksdal
  • CopyCat AS, visir (Oslo)
  • Thure Trykk AS, visir (Oslo)
  • 07 Media AS, visir (Oslo)

LESS AS er en produsent som også før har levert smittevernutstyr. 28. mars ble det inngått avtale med LESS AS om produksjon av 500 000 engangsvisir (øyebeskyttelse). Denne avtalen har en varighet på 6 måneder.

RK Grafisk AS og Grafisk Kompani AS er to er to oslobaserte grafiske byrå, som man inngikk avtale med 27. mars, om produksjon av engangsvisir. Disse startet produksjon umiddelbart. Totalt er avtalen på 500 000 visirer.

Operasjonsluer 24.04.2020

Desinfeksjonsmiddel hud og overflate 24.04.2020

Aktuelle nyheter

Fant du det du lette etter?