Utstyr

Utbredelsen av covid-19 fører til en kraftig økning i etterspørselen av smittevernutstyr, medisiner, testutstyr og medisinsk teknisk utstyr til norske helseforetak. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. 

Nasjonal ordning for smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak - 24.03.2020

De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.   

Departementet og Helsedirektoratet har av denne grunn gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp, slik at spesialisthelsetjenesten også kan bidra med smittevernutstyr til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF som har et nasjonalt lager over smittevernutstyr som nå anskaffes av Sykehusinnkjøp.

Ved mangel på smittevernutstyr ligger det i første omgang til kommunene å selv undersøke om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet. Dette kan eksempelvis dreie seg om utstyr hos andre aktører i kommunen eller i en nabokommune.

Dersom det ikke er mulig å etablere lokale løsninger melder kommunene behov for smittevernutstyr gjennom egen portal for kommunene i Altinn. Her skal kommunens samlede behov meldes inn. Det skal meldes lagerbeholdning, forbruk siste uke og behov fremover.

Fylkesmennene vil motta kopi av skjema med akkumulerte data for kommunene i sitt område.

Fordelingsnøkkel - 27.03.2020

Kvalitetskontroll av smittevernutstyr - 07.04.2020

Alt utstyr som kommer til Norge gjennom den nasjonale innkjøpsordningen må gjennom en grundig kvalitetskontroll. Dette foregår ved at erfarne fagfolk går gjennom forsendelsene, prøver og tester utstyret. Deretter tas det ut flere eksemplarer av munnbind og åndedrettsvern som sendes til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for analyse.

Les saker om dette:

Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst 07.04.2020Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr 07.04.2020Kvalitetskontroll av smittevernutstyr 31.03.2020

Les også:

Se mer om beredskap og krisehåndtering på Helsedirektoratets sider

Les om forskriftsendringen på Lovdata

Se råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr fra Folkehelseinstituttet. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr - 20.03.2020

Aktuelt innen utstyr

Leveranse ut til kommuner og sykehus

Smittevernutstyr 12.06.2020

Nasjonalt lager

I uke 24 ble følgende godkjent for distribusjon fra nasjonalt lager:

 • Munnbind: 5,2 millioner
 • Smittevernfrakker/drakter: 425.000  
 • Åndedrettsvern: 0
 • Hansker: 9,1 millioner    
 • Øyebeskyttelse: 100.000    
 • Operasjonsluer/hetter: 665.000
 • Plastforkle: 500.000    

Det settes av om lag ti prosent av utstyret til et nasjonalt bufferlager.

Volum av smittevernutstyr

Så langt er følgende smittevernutstyr ankommet nasjonal felleslager, kontrollert og godkjent for distribusjon:

 • Munnbind: 38,6 millioner  
 • Smittevernfrakker/drakter: 3 millioner  
 • Åndedrettsvern: 1,35 millioner
 • Hansker: 35,9 millioner
 • Øyebeskyttelse: 1,95 millioner  
 • Operasjonsluer/hetter: 4,7 millioner
 • Plastforkle: 500.000   

Dette omfatter både norsk og utenlandsk produksjon av utstyr.

Respiratorer 26.03.2020

Bestillingene og leveransene av respiratorer til sykehusene samordnes nå nasjonalt. De første nye respiratorene er nå på vei.

De regionale helseforetakene har nå samlet en oversikt over hvor mange respiratorer vi har i dag og hvor mange som er i bestilling.

 • Antall respiratorer i dag er 682; i tillegg kommer 96 eldre transportrespiratorer som ikke kan brukes over lengre tid.
 • Antall respiratorer som er bestilt tidligere og som ikke er knyttet til Covid-19 er 153. Dette er kjøp knyttet til utskiftninger som gjøres hvert år – nå planlegges det at disse tas inn som ekstra respiratorer uten at eldre tas ut. Disse er bestilt for levering nå i vår, de første er ventet i løpet av et par uker.
 • I tillegg er det som en del av nasjonalt Covid-19 innkjøp bestilt 288 respiratorer.  Det er lang leveringstid for disse nå, vi tror det minst vil gå 2-4 måneder før de er på plass.
 • Totalt antall respiratorer i Norge når alle bestillinger har ankommet vil være 1123.


Forbrukskalkulator for smittevernutstyr i kommunene

Det er utarbeidet en forbrukskalkulator som beregner forventet forbruk per uke i hver kommune basert på historisk forbruk og FHIs prognoser på nye smittetilfeller.

Forbrukskalkulator

Lagerstatus spesialisthelsetjenesten

Lagerstatus 14.08.2020

Status for smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten inkluderet leveranser som kommer uke 33 er som følger:

UtstyrskategoriAntall
Hansker64,7 millioner
Munnbind54,3 millioner
Smittefrakker/-drakter6,3 millioner
Øyebeskyttelse 2,5 millioner
Åndedrettsvern950 000
Operasjonsluer/-hetter4,7 millioner

I tabellen under fremgår det hvor mange ukers normalforbruk dette dekker;

UtstyrskategoriAntall ukers normalforbruk
Hansker23 ukers normalforbruk
Munnbind460 ukers normalforbruk
Smittefrakker/-drakter165 ukers normalforbruk
Øyebeskyttelse9100 ukers normalforbruk
Åndedrettsvern685 ukers normalforbruk
Operasjonsluer/-hetter63 ukers normalforbruk
Les mer om lager av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten


Norsk produksjon av smittevernutstyr

Det er inngått en rekke avtaler med ulike norske virksomheter som er i gang med å produsere smittevernutstyr. Med et utfordrende internasjonalt marked for smittevernutstyr, er disse avtalene viktig for å sørge for at norsk helsevesen har nok utstyr, både på kort og noe lengre sikt.     

Åndedrettsvern 13.07.2020

Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

Les mer om kontrakten her.

Munnbind 20.05.2020

Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

Les mer om kontrakten her.

Smittefrakker 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes

 • ASAP Norway AS, engangs smittefrakker (Skien)
 • Ekornes AS, flergangs smittefrakker (Sykkylven)

Produsenten ASAP fra Skien har i hovedsak laget fødelaken. Den 19.mars ble det inngått en avtale om produksjon av smittefrakker for det norske helsevesenet. Avtalen går ut på å produsere inntil 600.000 engangs-smittefrakker i løpet av de neste 6-7 månedene.

Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

Visir 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes.

 • RK Grafisk AS / Grafisk Kompani AS, visir (Oslo/Lillestrøm)
 • Less AS, visir (Østre Toten
 • Profil Emballasje AS, visir (Vaksdal
 • CopyCat AS, visir (Oslo)
 • Thure Trykk AS, visir (Oslo)
 • 07 Media AS, visir (Oslo)

LESS AS er en produsent som også før har levert smittevernutstyr. 28. mars ble det inngått avtale med LESS AS om produksjon av 500 000 engangsvisir (øyebeskyttelse). Denne avtalen har en varighet på 6 måneder.

RK Grafisk AS og Grafisk Kompani AS er to er to oslobaserte grafiske byrå, som man inngikk avtale med 27. mars, om produksjon av engangsvisir. Disse startet produksjon umiddelbart. Totalt er avtalen på 500 000 visirer.

Operasjonsluer 24.04.2020

Desinfeksjonsmiddel hud og overflate 24.04.2020

Aktuelle nyheter

Fant du det du lette etter?