Brukermedvirkning i helseforskning

I alle søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig.


De fire regionale helseforetakene har utarbeidet en felles veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten. Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for både brukere og forskere.


Fant du det du lette etter?