Brukermedvirkning i helseforskning

I alle søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig.


De fire regionale helseforetakene har utarbeidet en felles veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten. Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for både brukere og forskere.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.