Retningslinjer for avvisning av søknader om forskningsmidler

Prosjektleder må påse at søknadene er komplette før innlevering. Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene i utlysingen kan bli avvist. ​Grunnlag for avvisning

​Kommentarer/føringer for
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist​​Søknaden er forsøkt levert inn etter at søknadsfristen har utløpt

​Databasen stenges automatisk. Søknader kan ikke ettersendes på e-post.

​Ikke komplett søknad
​Søknadsskjema er ufullstendig utfylt.

​Ufullstendig utfylte søknader kan ikke vurderes. 
​Søknaden mangler obligatoriske vedlegg. 

​Vedlegg kan ikke ettersendes per e-post etter at søknadsfristen har utløpt. 
​Formatkrav
​Formatkravene for vedlegg er ikke overholdt. 

​Merk at det er gitte formatkrav for vedlegg, f.eks. CVer, publikasjonslister og prosjektbeskrivelse.
​Vedleggene er skrevet på norsk.


​Alle vedlegg skal av hensyn til utenlandske medlemmer i vurderingskomiteene skrives på engelsk. 
​Søknadsskjema er utfylt på norsk.
​Søknaden skal av hensyn til utenlandske medlemmer i vurderingskomiteene fylles ut på engelsk. 
​Budsjett
​Det er søkt om et høyrere beløp enn maks. tillatt søknadsbeløp for kategorien.

​Jf. føringene for de ulike kategoriene.
​Prosjektleder
​Prosjektleder har ikke doktorgrad.

​Prosjektleder skal ha doktorgrad. 

​Prosjektleder er ikke ansatt i minst 20 % stilling ved søknadsberettiget institusjon.

​Jf. utlysningsteksten. 

​Prosjektleder er over øvre aldersgrense.

​Personer over 70 år (f. 1949 eller tidligere) har ikke søknadsadgang. 

​Prosjektleder har allerede fått tilsagn om ca. 4,5 mill. kr. eller mer for kommende år.

Jf. utlysningsteksten for unntak. 

​Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre grense for årlig tildelingsbeløp per prosjektleder. Samme prosjektleder kan maksimalt motta 4,5 mill. kr. totalt sett til sine prosjekter per år. 
Søkerinstitusjon
​Søknaden er ikke forankret ved søkerinstitusjonen.

​Alle søknader må forankres ved søkerinstitusjonen. 
​Begrensning på antall søknader
​Prosjektleder har sendt inn for mange søknader. 

Jf. utlysningsteksten for unntak. 

​Jf. utlysningsteksten for begrensninger på antall søknader. 
​Like søknader
​Prosjektleder(e) har sendt inn to søknader med identiske eller svært likelydende prosjektbeskrivelser. 
​I slike tilfeller kan begge søknadene bli avvist. 


Fant du det du lette etter?