Retningslinjer for avvisning av søknader om forskningsmidler

Prosjektleder må påse at søknadene er komplette før innlevering. Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene i utlysingen kan bli avvist. 

.