Avvisning av søknader om forskningsmidler

Søknader som ikke oppfyller kravene i utlysningen kan bli avvist. Prosjektleder (søker) må derfor påse at søknaden er komplett og at alle formatkrav er overholdt.

 

I tabellen under er det listet opp noen mulige årsaker til avvisning av søknader. Vær oppmerksom på at dette er tilpasset hovedutlysningen av regionale forskningsmidler. For andre utlysninger kan andre føringer gjelde. 
​Grunnlag for avvisning

​Kommentar
Søknadsfrist​​Søknaden er forsøkt innlevert etter at søknadsfristen har utløpt

​Databasen stenges automatisk når fristen utløper. Søknader kan ikke ettersendes per e-post.

​Søknaden er ikke komplett
​Søknadsskjemaet er ufullstendig utfylt.

​Ufullstendige søknader blir ikke vurdert. 
​Søknaden mangler obligatoriske vedlegg. 

​Vedlegg kan ikke ettersendes per e-post etter at søknadsfristen har utløpt. 
​Formatkrav
​Formatkravene for vedlegg er ikke overholdt. 

​Det er gitte formatkrav for vedlegg, f.eks. CV-er, publikasjonslister og prosjektbeskrivelse.
​Vedlegg er skrevet på norsk.


Vedlegg skal skrives på engelsk. (Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk)
​Søknadsskjemaet er utfylt på norsk.
​Søknaden skal fylles ut på engelsk. 
​Budsjett
​Det er søkt om et høyrere beløp enn maks. tillatt søknadsbeløp per år for kategorien.

​Jf. føringene for søknadskategoriene.
​Budsjettet er ikke satt opp i henhold til føringene for søknadskategorien.
​Jf. føringene for søknadskategoriene.
Brukermedvirkning​Brukermedvirkning er ikke omtalt i søknaden
​I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for planer for brukermedvirkning, i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eller evt. hvorfor dette ikke er relevant.
​Prosjektleder
​Prosjektleder har ikke doktorgrad.

​Prosjektleder skal ha doktorgrad. 

​Prosjektleder er ikke ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon.

Prosjektleder skal være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon.

​Prosjektleder er over øvre aldersgrense.

​Jf. utlysningsteksten (generell 70-årsgrense) 

​Prosjektleder har allerede fått tilsagn om ca. 4,5 mill. kr. eller mer for kommende år.

Jf. utlysningsteksten for unntak. 

​Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp per prosjektleder på 4,5 mill. kr. Denne grensen inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter.
​Prosjektleder har sendt inn for mange søknader. ​Hver prosjektleder kan kun sende inn én søknad per utlysning.

​Prosjektleder er ekstern prosjektleder for søknad i kategorien åpen prosjektstøtte.
​Det er kun tillatt å være ekstern prosjektleder for søknad om doktorgradsstipend eller postdoktorstipend. 
Søkerinstitusjon
​Søknaden er ikke forankret ved søkerinstitusjonen.

​Alle søknader skal forankres av søkerinstitusjonen før de vurderes. 
​Like søknader
To prosjektledere har sendt inn identiske eller svært likelydende søknader.
​I slike tilfeller kan begge søknadene bli avvist. 


Fant du det du lette etter?