Utenlandsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om utenlandsstipend 2018

Varighet og finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler ett utenlandsstipend for 3-12 måneder pr. stipendperiode (doktorgrads-, postdoktor, karriere- og forskerstipend) for en kandidat.

Satsene for utenlandsstipend er ment å dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land.

Kandidater som har barn under 16 år, og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer, kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i prosjektbeskrivelsen. Familie er definert som stipendiat med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn.

Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av annet stipend/prosjekt eller arbeidsgiver. 

Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Skrifttypen skal være tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanseliste og ev. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.

Merk!  Alle vedlegg må også være på engelsk.  


CVer

Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges. 

Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.


Publikasjonslister

Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonsliste for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges.

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.


Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal oppdateres og skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.


Begrunnelse for oppholdet

  • Relasjon til hovedprosjektet
  • Faglige mål- og innhold for oppholdet
  • Merverdi av oppholdet for stipendiaten
  • Kompetanseutvikling
  • Betydning for forskningsmiljøet
  • Begrunnelse for valg av oppholdssted, utenlandsk samarbeidspartner

Begrunnelsen skal skrives på engelskDen skal være på maks. 1-2 sider.


Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø

Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges. Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.