Utlysning av innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst RHF utlyser herved midler til prosjekter innen søknadskategorien forskningsbasert innovasjon. Forskningsbasert innovasjon er innovasjonsprosjekter som springer ut fra forskningsaktiviteter. Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien.


Søknadsfrist

Søknadsfristen er onsdag 31. oktober kl. 16.00.


Hvem kan søke?

Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20% stilling ved et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst. Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon.


Søknadsbeløp

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner og inntil 50 prosent av prosjektets totalbudsjett.


Godkjenning av budsjett/forankring i søkerinstitusjonen

Søknad om innovasjonsmidler skal være forankret i/godkjent av søkerinstitusjonen før den faglige vurderingen starter. Det forutsettes derfor at søknaden er gjort kjent for budsjettansvarlig ved søkers enhet/avdeling. Ved oppretting av søknaden velges forankringsansvarlig ved søkerinstitusjonen ut fra en valgliste. Ved innsending av søknad vil det automatisk bli sendt en e-post til forankringsansvarlig. Vennligst merk at søknaden ikke regnes som fullført før forankring er mottatt av Helse Sør-Øst RHF. Frist for godkjenning av budsjett er 1 uke etter søknadsfristen.


Slik søker du

Søknaden skal sendes inn elektronisk i en nettbasert søknadsportal som heter eSøknad.  Dette er mottakssystemet for forsknings- og innovasjonssøknader til Helse Sør-Øst RHF. Merk at overgangen til eSøknad er en endring fra tidligere utlysninger av innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst RHF. Søknadsportalen som tidligere har vært brukt til innovasjonssøknader er nå stengt for nye søknader.

 

Søk her 

 


Brukerstøtte for søknadsprosessen

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Sør-Øst RHF på denne adressen: innovasjon@helse-sorost.no .
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.