Styringssystem for informasjonssikkerhet

Helse Sør-Øst RHF forvalter regionens felles styringssystem for informasjonssikkerhet.

​Styringssystem for informasjonssikkerhet

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har i fellesskap vedtatt et regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet basert på ISO 27001. Styringssystemet er gjeldene for samtlige helseforetak i regionen, og forvaltes og oppdateres i Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd.

Regionalt styrende dokumenter

Styrende


Utøvende


Kontrollerende


Øvrig sikkerhetsdokumentasjon fra Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF er regionenes primære databehandler. I tillegg til de regionalt vedtatte dokumentene i det fellesregionale styringssystemet for informasjonssikkerhet, vedlikeholder Sykehuspartner HF en rekke dokumenter knuttet til  informasjonssikkerhet.

Disse dokumentene vil publiseres her.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.