Lån til nye bygg ved Oslo universitetssykehus

Regjeringen foreslår å gi lån til nye bygg ved Oslo universitetssykehus. Dermed kan Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus gå videre med planene for nye sykehusbygg på Aker og Gaustad.

Illustrasjon

​- Dette er en viktig dag for pasientene i Oslo, i regionen og i hele landet. Det er stort behov for nye bygg og vi er glade for at regjeringen prioriterer Oslo universitetssykehus. Det har tatt lang tid å komme dit vi er i dag, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Planene for utvikling av Oslo universitetssykehus innebærer bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker med psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk. Videre skal det bygges et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. I tillegg skal Radiumhospitalet videreutvikles som spesialisert kreftsykehus. Det er tidligere gitt lån til dette, og utbyggingen av nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet har allerede startet.

Utviklingen av Oslo universitetssykehus handler ikke bare om bygninger, men om å legge til rette for å utvikle tjenestene. Nye arbeidsformer, digitale løsninger, organisatoriske endringer, nye samarbeidsformer, nytt utstyr og moderne lokaler vil påvirke måten helsetjenester leveres på. Dette vil komme både pasienter og ansatte til gode.

-Det er nå den virkelige jobben begynner. Oslo universitetssykehus er i gang med et organisasjonsutviklingsprosjekt. Det er viktig at dette favner bredt og legger til rette for god involvering og medvirkning, slik at de nye byggene understøtter god pasientbehandling, utdanning, fagutvikling og forskning, samt godt arbeidsmiljø. Det er fremdeles mye som gjenstår, og vi må bruke tiden godt til å planlegge den virksomheten som skal skje i og utenfor de bygningene som skal reises. Vi skal lytte til innspill som kan bidra til å gjøre sykehusene best mulig for både pasienter og ansatte, sier Lofthus.

 

Les mer: Lån til Nye Oslo universitetssykehus

Illustrasjoner av Aker og Gaustad ligger her.