- Et stort løft utført til punkt og prikke

Virksomhetsoverføringen av sykehuset i Kongsvinger til Akershus universitetssykehus ble gjennomført som planlagt i helgen. Kongsvinger sykehus er fra nå av en del av Ahus, men forblir lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Nes i Akershus.

En glad gjeng fra Sykehuspartner er godt fornøyd – og får ros for vel utført arbeid.

En glad gjeng fra Sykehuspartner er godt fornøyd – og får ros for vel utført arbeid.

Også DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger er nå en del av Akershus universitetssykehus. Pasienter som trenger annen behandling enn det som tilbys på Kongsvinger vil stort sett få sitt behandlingstilbud ved Akershus universitetssykehus på Nordbyhagen i Lørenskog. Oslo universitetssykehus har ansvaret for prehospitale tjenester.

Gjennomført etter planen
Overføringen ble gjennomført etter planen, og ingen blokkerende feil dukket opp under gjennomføringen. Mindre saker ble fortløpende løst av prosjektet.

- Dette er et stort løft utført på beste måte, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. - Sykehus er en trenet beredskapsorganisasjon. Det har vi hatt nytte av i planleggingen av denne overføringen.  Planleggingen har pågått i et års tid. Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet har samarbeidet med oss i Helse Sør-Øst RHF og med Sykehuspartner om en smidig og trygg overføring. Målet har vært at pasientene skal merke minst mulig til endringen og at de ansatte skal bli godt ivaretatt i prosessen.

- Stolte over å ha slik kompetanse og kraft med oss
- Medisinsk, men kanskje aller mest IKT-messig, er en slik overføring en utfordrende aksjon. Dette er en stor og kompleks operasjon som ikke er risikofri. Nærmere 200 deltakere fra Sykehuspartner, helseforetakene og leverandører var på plass på sykehuset eller i beredskap via Skype, forteller Cathrine M. Lofthus.

-  Jeg er imponert over Sykehuspartners planlegging, koordinering og gjennomføring av dette prosjektet. Sammen med kolleger fra Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet har de gjennomført en utmerket jobb. Og vi i RHFet er stolte over å ha en slik kompetanse og kraft med oss i foretaksgruppen.

Trinnvis
Telefonisystemet var allerede ferdig lagt om mandag i overføringsuken. Prehospitale tjenester ble lagt om torsdag 31. januar og fredag 1. februar. Virksomhetsoverdragelsen fant sted 1. februar kl 00.00.

Selve IKT-overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus ble gjennomført i helgen 1.-3. februar. Svært mange og komplekse overføringer ble gjennomført på samme tid. Sykehuspartner var i grønn beredskap gjennom helgen. Under grønn beredskap etableres det beredskapsledelse i situasjoner der det ikke, eller i begrenset grad, er behov for ekstra ressurser. Det er samtidig forsterket kontroll på endringer i IKT-infrastrukturen.

Rått å se
- Det var helt rått å se hvor fantastisk bra Sykehuspartner-ansatte, innleide konsulenter, gode kollegaer i helseforetak og våre leverandører har samarbeidet gjennom et krevende prosjekt og en kompleks overføringshelg, sier prosjektleder Jon Petter Gundersen. - Vi klarte det sammen, med lave skuldre og veldig godt humør, tusen takk for innsatsen!