14,5 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltak i Helse Sør-Øst

Årets første tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå klar. I overkant av 14,5 millioner kroner har blitt fordelt på 23 prosjekter.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 78 søknader. Søknadene er behandlet i vurderingskomiteer etter gitte kriterier for gjennomførbarhet, innovasjonsgrad og nytteverdi for helsetjenesten.

Se liste over tildelingene her