149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

Ni prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 149 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Dette vedtok de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene 21. oktober 2019.

Illustrasjon
Illustrasjon

- De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig og forutsigbar finansiering for store, nasjonale multisenterstudier. Disse prosjektene er viktige for å utvikle ny kunnskap, og studiene gjør at pasienter kan få tilbud om å delta i utprøvende behandling, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av programstyret for KLINBEFORSK.

Tematisk bredde

Det er et krav at prosjektene skal ha samarbeidspartnere fra alle helseregioner. Ett av de ni prosjektene koordineres fra Helse Nord, mens Helse Vest og Helse Sør-Øst skal koordinere fire prosjekter hver. Prosjektene med støtte fra KLINBEFORSK er alle forankret i tjenestebehov med stor tematisk bredde:

- Denne gangen er det bl.a. tildelt midler til forskning på ny behandling for demens med Lewy-legemer og til digital trening av pasienter med mild kognitiv svikt. Det er gledelig at vi også for første gang har en studie av kirurgisk behandling på tildelingslisten. Søknadene vitner om at vi har mange gode forskningsgrupper som holder svært høyt nivå og som kan hevde seg i åpen konkurranse om store, nasjonale forskningsmidler. 

Innspill fra Nye metoder

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene vurdere hvordan kunnskapsbehov som er identifisert i systemet Nye metoder kan knyttes opp mot KLINBEFORSK. I år støtter KLINBEFORSK ett prosjekt om multippel sklerose der forskningsformålet sammenfaller med innspill som er kommet fra fagdirektørene i de regionale helseforetakene.

Om KLINBEFORSK

Programmet støtter kliniske studier med inntil 20 millioner kroner over en femårsperiode. Søknadene vurderes av en internasjonal fagkomité etter kriterier basert på vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandling.

Prosjekter med tildeling fra KLINBEFORSK skal legge til rette for inkludering av pasienter fra alle helseregioner og i tillegg er brukermedvirkning obligatorisk. Disse elementene følges tett opp under gjennomføringen av studiene, og brukere inngår også som aktive deltakere i KLINBEFORSKs programstyre.

Prosjekter støttet av KLINBEFORSK (alfabetisk):

Tabell