Å leve med kreftsykdom

- Du må finne din egen drivkraft, sier Marit Høgås. Som erfaringskonsulent deler hun sine erfaringer i et lærings- og mestringskurs for kreftpasienter og pårørende på Ahus. 

Arrangerer mestringskurs for pasienter med kronisk kreftdiagnose. Fra venstre: Pia Jønsson Grundnes, Unn-Cathrin E. Buvarp, Marit Høgås og  Brit Tove Kristoffersen.

​Det er tøft å få en kreftdiagnose. For Marit Høgås er det 12 år siden kreftdiagnosen slo ned som en bombe. Hun hadde mann og små barn, og lyst til å leve.

- Du mister fotfestet. Du skal håndtere at du har fått en kreftdiagnose, samtidig som livet skal gå rundt - du må hjem og rydde, lage mat, gå på jobb, forteller Marit.

I dag er hun erfaringskonsulent i lærings- og mestringskurset "Å leve med kreftsykdom" på Ahus. Når pasienter og pårørende møter opp til første kursdag på lærings- og mestringssenteret, er Marit sin historie noe av det første de får høre.

- For oss har det vært en bjelke at Marit forteller sin historie første dagen. Hun forteller om gode ting, men også om alt det vanskelige. Det er sterkt og flott. Og det åpner for at andre også åpner seg, sier kreftsykepleierne Unn-Cathrin E. Buvarp, Brit Tove Kristoffersen og Pia Jønsson Grundnes som arrangerer kurset "Å leve med kreftsykdom" ved kreftpoliklinikken, sammen med Marit.

Bidrar til økt forståelse

Kurset er for pasienter med ulike kroniske kreftdiagnoser og deres nærmeste pårørende. Over fire kursdager får deltakerne utveksle erfaringer i grupper og høre innlegg fra fagpersoner som sexolog, sykehusprest, sosionom, kreftlege og ernæringsfysiolog.

Kurset ble satt i gang for to år siden, og tilbakemeldingene er veldig gode. Selv om det gir praktisk og faglig input, er arrangørene enige om at den største nytten ligger i muligheten til å møte andre pasienter og pårørende i samme situasjon, og å kunne ta med nærmeste pårørende inn i en arena som er tilrettelagt for å snakke åpent om situasjonen.

- Kurset bidrar til å øke forståelsen mellom pasientene og deres pårørende. Disse erfaringene tar de med seg hjem, slik at de kan komme nærmere hverandre som par, sier Jønsson Grundnes.

Marit mener hun kan se utviklingen hos deltakerne i løpet av kurset.
- De går gjerne fra å være litt skeptisk første dag, til å takke for å ha vært ved kursets slutt. En pårørende fortalte at han hadde forstått mer under første kursdag enn i løpet av fire år sammen med en alvorlig syk kone, forteller Høgås.

Lettelse å møte andre

For det er ikke alt pasienter og pårørende snakker med hverandre om.

- Mange ønsker å skåne sine nærmeste, og det kan være vanskelig å ta opp ting med venner. Man kan føle seg ensom om egne erfaringer. Da er det en lettelse å møte andre som har det på samme måte, sier Marit. Hun har sett at kursdeltakerne knytter bånd, og avtaler å møtes utenfor kurset.

Arrangørene understreker at kurset er like mye for ektefeller og andre nære pårørende som for pasienter.

Lage gode dager

Marit har lært å akseptere at hun har en diagnose, og mener det er et viktig utgangspunkt for å begynne å jobbe med å gjøre det beste ut av situasjonen.

- Du kan ikke bare gi opp eller vente på at andre hjelper deg. Du må finne din egen drivkraft og finne ut hva som får deg opp om morgenen. Tenk: "Hva kan jeg gjøre for at denne dagen skal bli knærsj?!"

Marit har en verktøykasse for gode dager:
- I den har jeg alt som jeg vet kan gi meg gode dager: kaffe, strikketøy, fagfolk, gode venner. Den enkelte må selv finne ut hva de skal ha i en slik verktøykasse.

Hun legger vekt på hvor viktig det er å finne ut av egen sykdom og hvordan man selv kan mestre den.

Pasientopplæring er lovpålagt

Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som en av sykehusenes fire oppgaver i Lov om spesialisthelsetjenesten.

- Det er viktig at vi i helsevesenet tar inn over oss at pasienter ofte vet best selv, sier Marit Hofset, koordinator for pasient- og brukermedvirkning på Ahus.

- Vi fagpersoner er opptatt av å kunne faget vårt, men det er også viktig å fokusere på hvordan vi blir gode formidlere og veiledere, sier hun.