logo

AF Energi skal levere varme- og kjøleanlegg til nytt sykehus

Prosjektorganisasjonen for bygging av nytt sykehus i Drammen har, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, inngått avtale med AF Energi som har fått oppdraget med å levere anlegg for varme og kjøling til sentralbygget i nytt sykehus i Drammen. Avtalens verdi er på ca. 240 millioner kroner inkludert mva.

Publisert 07.12.2021
Sist oppdatert 08.12.2021

Seks personer smiler

Fra venstre: Kjetil Uglebakken (PNSD), Kristoffer Laskemoen (AF Energi), Bjørn Stokkevåg (AF Energi), Arnstein Hodne (PNSD), Kristoffer Abrahamsen (AF Energi) og Torstein Tveiten (PNSD).​

–  AF er allerede representert i byggeprosjektet for nytt sykehus i Drammen og med denne kontrakten får en ny divisjon innen konsernet en betydelig leveranse. AF Energi har solid erfaring fra store byggeprosjekt og stiller med en svært erfaren prosjektledelse som gjør at vi føler oss trygge på at vi får til et godt samarbeid fremover, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

Varme- og kjøleentreprisen omfatter i hovedsak ca. 90 000 kvadratmeter bygningsmasse som omtales som sentralbygget. I dette inngår sengebygg, behandlingsbygg, poliklinikkbygg og servicebygg. Det skal installeres distribusjonsanlegg for varme og kjøling og utvendig gatevarmeanlegg.

AF Energi skal installere varmeanlegg som skal dekke transmisjonstap og oppvarming av behandlet ventilasjonsluft i tillegg til arealer med gatevarme ved sentrale utvendige områder rundt sykehuset. I entreprisen inngår også installasjon av kjøling av behandlet luft og kjøling på romnivå. Videre skal det installeres anlegg for teknisk kjøling som ivaretar kjøling av medisinskteknisk utstyr og kjøling av funksjonsarealer. Anlegget for teknisk kjøling har tilknytning til backup kjøleanlegg til egen undersentral i sykehuset. Varme, kjøling og backup leveres via vekslere til undersentraler i sykehuset. Leveranse av vekslere og rørnett på primærsiden av vekslere blir utført av Drammen Fjernvarme​.

Håndtrykk

Prosjektdirektør for nytt sykehus i Drammen, Arnstein Hodne (t.v) og direktør for AF Energi Kristoffer Abrahamsen tar hverandre i hånden.

– Det nye sykehuset vil gi et vesentlig bedre helsetilbud til innbyggere i regionen, og vi er glade for å bidra i denne prosessen. AF Gruppen har lang og bred erfaring med lignende løsninger til en rekke signalbygg landet over. Nå ser vi frem til å levere funksjonelle og energieffektive løsninger i samarbeid med prosjektet, sier Kristoffer Abrahamsen, direktør for AF Energi.