Ahus med nytt tilbud til de sykeste barna

Ahus leder an i et viktig nasjonalt løft når den nye barneovervåkningsenheten ble offisielt åpnet onsdag 14. november. -­ Det er flott at Ahus går opp løypa for et bedre overvåkningstilbud for barn, sa leder i Norsk barnelegeforening, Ketil Størdal under åpningsmarkeringen.

Mens alle større sykehus har etablert spesifikke medisinske og kirurgiske overvåkningsavsnitt for voksne, gjelder ikke dette for barn. De siste årene har bevisstheten økt omkring behovet for egne overvåkingsenheter for barn.

- Med dette tetter vi et hull i akuttilbudet for barn og ungdom, sa klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus (Ahus) Erik Borge Skei.

Les hele saken på Akershus universitetssykehus' nettsider.