Aker og Gaustad bør bygges ut parallelt

Oslo universitetssykehus står fast ved at det bør bygges samtidig på Aker og Gaustad, og det ligger ikke an til forsinkelser i prosjektet.

Det har hele tiden vært lagt til grunn at utbyggingen på Gaustad og Aker skal skje parallelt. I sitt forrige møte ba styret ved Oslo universitetssykehus om at det blir gjennomført  «risikovurdering for drift i henhold til flytteplaner i første etappe på Aker og Gaustad, inkludert risiko ved en eventuell faseforskyvning i utbygging på Aker og Gaustad».

Disse risikovurderingene er nå gjennomført og legges fram for styret ved Oslo universitetssykehus 5. september.  

Les mer på Oslo universitetssykehus' nettsider