logo

Ansatte på sykehusene får tredje dose

Sykehusene i Helse Sør-Øst får 28 250 oppfriskningsdoser med koronavaksine. Dosene skal tilbys helsepersonell som har tett kontakt med pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Publisert 11.11.2021
En mann iført dress og briller

Det er opp til helseforetakene å vurdere hvilket helsepersonell som vil være omfattet av gjeldende anbefaling, men det vil i hovedsak dreie seg om ansatte i døgninstitusjoner som behandler sårbare pasienter over tid.

Det er helseforetakene som organiserer og gjennomfører vaksineringen, og de vil følge veiledningen fra Folkehelseinstituttet. Det blir anbefalt å bruke Comirnaty (Pfizer) fordi den allerede finnes i Sykehusapotekene i alle regionale helseforetak.

– Vi setter stor pris på at vi nå kan tilby tredje dose til mange av våre ansatte. Vi vil fortsatt arbeide for å få flere doser til spesialisthelsetjenesten, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. Han forteller av vaksinasjonen starter så snart det er praktisk mulig.

Sykehus/helseforetakAntall doser
Oslo universitetssykehus8076
Akershus universitetssykehus3540
Diakonhjemmet Sykehus564
Lovisenberg Diakonale Sykehus564
Sunnaas sykehus132
Sykehuset i Vestfold1782
Sykehuset Innlandet2862
Sykehuset Telemark1272
Sykehuset Østfold2322
Sørlandet sykehus2406
Vestre Viken3348
Martina Hansens Hospital132
Betanien Hospital60
Andre/private1190 ​