logo Helse Sør-Øst

Ansatte strekker seg langt for å hjelpe barn og ungdom

De ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien opplever stor pågang av pasienter. Den siste tiden er det derfor iverksatt flere tiltak for å kunne håndtere et økende antall henvisninger. – De ansatte gjør en meget god jobb og strekker seg langt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 09.05.2022
Sist oppdatert 10.05.2022
En gul blomst foran en murbygning

I Helse Sør-Øst har antall henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) økt med 28 prosent fra 2019 til 2021. Pågangen har vært aller størst ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus, men også øvrige sykehus er betydelig presset.

Antall konsultasjoner har økt med 15 prosent i samme periode, men selv om helseforetakene i Helse Sør-Øst behandler langt flere barn og unge enn tidligere, har de ikke klart å redusere ventetidene slik målet er. I mars var gjennomsnittlig ventetid for barn og unge som trenger psykisk helsehjelp 47 dager. 

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt
Ventetiden varierer en del fra helseforetak til helseforetak. Ved Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold var ventetiden i mars rundt 35 dager.
– Å gi barn og unge rask og god helsehjelp, er ett av våre viktigste mål, sier Terje Rootwelt. Han forteller at det jobbes aktivt med å redusere ventetidene i BUP-ene.

Det er bevilget mer ressurser til BUP, og det er flere ansatte enn tidligere. Fra 2017 har antall ansatte innen BUP økt med 12 prosent. Begrenset tilgang på fagfolk hindrer ytterligere rekruttering mange steder.

– Ved flere BUP-er har de organisert driften slik at fagfolkene kan bruke mer av tiden sin til pasientbehandling, sier Rootwelt.
Helseforetakene bruker video- og telefonkonsultasjoner, og ved Sykehuset Innlandet tilbyr de veiledet nettbehandling (eMestring) til 16- og 17-åringer.
Ansatte yter også ekstra innsats på ettermiddagen og om kvelden.

I Oslo etableres det i juni et nytt tilbud med hjemmesykehus innen BUP for barn og unge som tilhører opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus.

– Det jobbes veldig godt, og de ansatte er flinke til å finne løsninger som gjør at flere barn og unge kan få hjelp, sier Rootwelt.