Åpner robotlab

Sunnaas sykehus setter bruk av robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab. Her kan én terapeut behandle inntil tre pasienter på samme tid.

​Ti år gamle Gabrielle klippet snoren og erklærte med det robotlab for åpnet. Hun var første barn som fikk tilbud om å bruke apparatene i rehabiliteringen på Sunnaas sykehus. Robotlab er etablert etter modell fra anerkjente rehabiliteringsinstitusjoner i Sveits, Østerrike og USA og er delfinansiert av Sunnaasstiftelsen.

- Pasientene opplever treningen som effektiv og morsom, sier prosjektleder Linda Sørensen. Som følge av at robotikktilbudet for arm- og fingertrening nå er samlet, kan vi tilby pasientene mer trening enn tidligere. Apparatene bidrar også til å avlaste terapeutene i daglig tungt fysisk arbeid, legger hun til.

Sørensen leder prosjektet teknologisk intervensjonssenter i Sunnaas sykehus. Prosjektet kartlegger, utreder og anbefaler rehabiliteringsteknologier som kan være aktuelle for sykehusets pasientgrupper. Med rehabiliteringsteknologier menes sensorteknologi, bevegelsesstyrte dataspill, VR-briller og robotikk for kartlegging og trening.

Robotikk satt i system

Helsesektoren står foran flere utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på nok helsefaglig arbeidskraft.

- Dette er et eksempel på at helsesektoren har fått øynene opp for robotikk og teknologi, sa klinikksjef Kathi Sørvig. - Mange fagpersoner i Sunnaas sykehus er opptatt av robotikk og nå skal vi, sammen med pasientene, gjøre oss erfaringer med denne måten å jobbe på, sier hun.

Les mer om prosjektet teknologisk intervensjonssenter

Åsulv Horverak, her med prosjektleder Linda Sørensen, er én av mange som bruker apparatene i robotlab. - Jeg merker stor forbedr

Åsulv Horverak, her med prosjektleder Linda Sørensen, er én av mange som bruker apparatene i robotlab. - Jeg merker stor forbedring i arm og fingre, sier han, det er veldig motiverende!