Åpnet ny angiolab

Sykehuset Østfolds splitter ny angiolab ble nylig åpnet. Angiolaben er en type operasjonsstue med et avansert apparat for gjennomlysning og bildeopptak, og vil lette hverdagen til både pasienter og ansatte. Angiolaben åpner også for prosedyrer som kanskje kommer i fremtiden.

Gruppebilde

Nylig var det offisiell åpning av den splitter nye angiolaben ved avdeling for bildediagnostikk på Kalnes. Røntgenoverlege Tord Stener Letting er blant de ansatte som nå får en enklere hverdag på Sykehuset Østfold.
- Den nye angiolaben har svært mange funksjoner, er intuitiv - og vil spare oss og pasientene for både tid og stråling. På sikt skal den også kunne klare prosedyrer som kanskje kommer i fremtiden, som eksempelvis behandling av prostata eller kreftsvulster med plugging av blodårer som ønskes lukket. Her åpnes det for mange nye muligheter, og vi tror at dette blir veldig bra, sier Letting. 

Tilpasset sykehusets behov

Et angiografilaboratorium er en type operasjonsstue med et avansert apparat for gjennomlysning og bildeopptak. Her gjøres blokking av tette og trange blodårer, gallegang eller urinleder, og behandling av akutte blødninger. Dette skjer med en teknikk der utstyr føres inn via en blodåre i stedet for et tradisjonelt operativt inngrep. Enten punkteres det aktuelle området direkte, eller det nås via et kateter som føres gjennom blodårer, galleganger, urinveier etc.
Avdelingens gamle angiomaskin fra 2008 måtte skiftes ut da den brøt sammen akutt våren 2019. Sykehuset Østfold besluttet da å gjøre en betydelig oppgradering, og resultatet er blitt en ny lab med topp moderne utstyr, som er skreddersydd for sykehusets behov. Utstyret er levert av Philips, og flere representanter fra leverandøren var til stede under angiolabens åpning. Leverandøren fortalte om teknologien som ligger til grunn for produktene de har levert, og de fremmøtte fikk en demonstrasjon av hvordan apparatet fungerer i praksis.

- Enkelt å ta i bruk for de ansatte

Til stede under angiolabens åpning var også administrerende direktør Hege Gjessing, som synes det er svært positivt at Sykehuset Østfold nå kan foreta mer effektiv og enda mer avansert pasientbehandling på avdeling for bildediagnostikk. Avdelingssjef Eivind Reitan er enig.
- Teknologi som dette kan kanskje virke komplisert, men et helt nytt og intuitivt brukergrensesnitt vil gjøre hverdagen vår langt enklere på avdelingen. Dette er en stor dag for oss, sa Reitan under den offisielle åpningen av Sykehuset Østfolds nye angiolab. Reitan understreker også betydningen av den høye kompetansen i sykehusets team bestående av intervensjonsradiologier og radiografer. Denne virksomheten skjer i nært samarbeid med kar-kirurger og spesialister fra andre kliniske fagområder.

Administrerende direktør Hege Gjessing på den offisielle åpningen

Administrerende direktør Hege Gjessing på den offisielle åpningen.