Årlig melding for 2018 sendt Helse- og omsorgsdepartementet

Styret i HSØ RHF har vedtatt årlig melding for 2018 og sendt denne til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årlig melding er en omfattende rapport om foretaksgruppens virksomhet i 2018 og hvordan eiers oppdrag er fulgt opp.

- Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2018 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at kvalitet og resultater innen enkelte områder ikke er gode nok og at det må arbeides aktivt for en bedring, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF.

Økonomiske resultater i Helse Sør-Øst er bedre enn budsjett i 2018. Samlet er det god kontroll med økonomien, samtidig er behovet for nyinvesteringer stort. Riktig prioritering av investeringsprosjektene er viktig for å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen.

Årlig melding 2018 - Helse Sør-Øst RHF