Automatisk desinfeksjon av pasientrom

Nyvinning ved Sunnaas sykehus

Ved Sunnaas sykehus er det utviklet en helautomatisert desinfeksjonsmetode som effektivt dreper mikrober i rom der pasienter med smitte har oppholdt seg.

Smitte og antibiotikaresistens utgjør en av de største utfordringene for helsetjenesten i årene som kommer. Det er svært viktig å forebygge smitte i helseinstitusjoner, for hver enkelt pasient, og for helsepersonell som både står i fare for å spre smitte og for selv å bli smittet. Ved å redusere infeksjonsfaren vil også behovet for å bruke antibiotika gå ned.

Les mer på Sunnaas' egne nettsider