logo Helse Sør-Øst

Barn og unge skal samles på Nye Rikshospitalet

«Det ville være en katastrofe for vår del om prosjektet Nye Oslo universitetssykehus ikke går videre. Da er vi tilbake til trikker og frakt av pasienter mellom forskjellige lokalisasjoner og sykehus.»

Publisert 06.04.2022
Sist oppdatert 04.01.2023
Sturla Owren Solheim i hvit frakk utenfor Rikshospitalet

​Sturla Owren Solheim er seksjonsleder og overlege ved barneavdelingen på Rikshospitalet. Han ser veldig frem til et nytt barne- og ungdomssykehus på Rikshospitalet. For han og kollegaene betyr dette at mesteparten av den kirurgiske og medisinske behandlingen av barn og ungdom skal skje på ett sted og i flunkende nye lokaler.

- Vi har en svært utfordrende situasjon i dag, med mye reising mellom Ullevål og Rikshospitalet, men også internt på Rikshospitalet. Barn fraktes mellom forskjellige steder og ansatte må farte mellom sykehus.

- Det er en kjempefordel slik det er planlagt nå med samling av alle sengepostene i ett bygg, felles barne- og ungdomsmottak der barn og ungdom kommer til personell som vet hvordan de skal møte denne pasientgruppen. I tillegg blir det en stor dagpost og et poliklinikkareal med blanding av kirurgi og barnemedisin, sier han.

 

Noen utfo​​r​​​dringer

Morgendagens løsning for barn og ungdom som trenger sykehusbehandling innebærer en kraftig forbedring fra dagens situasjon, men noen utfordringer gjenstår. Selv om mye er samlet i det nye Barne- og ungdomssykehuset er det funksjoner Solheim hadde ønsket seg inn. Dette gjelder blant annet operasjonssaler, dagkirurgi, og endoskopi.

- Gjennom medvirkningsgruppene forsøker vi få til en best mulig løsning ved å etablere disse funksjonene nærmest mulig Barne- og ungdomssykehuset. Jeg forstår at det er mange interesser i et så stort prosjekt og det må være noen kompromisser. Men vi må forsøke å få til en best mulig løsning.

​Solheim er ikke i tvil om at det skjer en reell medvirkning i denne prosessen.

- Vi får absolutt endret på løsninger som prosjektet og arkitektene kommer med! Vi skulle selvfølgelig hatt større plass og mer lekerom, mer fasade og utsikt. Men vi har stor medvirkning på de arealene som er til rådighet og jeg tror til syvende og sist at vi får et fantastisk bra Barne- og ungdomssykehus. Vi får den samlingen vi ønsker i et helhetlig Barne- og ungdomssykehus på alle måter.

​