Bedre kommunikasjon med fastlegene

I løpet av de siste månedene har fem av helseforetakene i regionen tatt i bruk dialogmeldinger. Disse gjør det lettere for fastleger og ansatte på sykehusene å kommunisere. Målet er å unngå unødvendige telefonsamtaler og feilaktige henvisninger.

Illustrasjon

​Vestre Viken helseforetak var først ute, og tok meldingen i bruk i juni i år. Deretter fulgte Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Oslo universitetssykehus og til slutt Sykehuset Telemark, som tok løsningen i bruk denne uka. I løpet 2020 blir løsningen for dialogmeldinger innført i resten av helseforetakene i regionen.

Når alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har tatt i bruk løsningen, kan dialogmeldinger benyttes på tvers av alle helseforetak – både for sykehusleger og fastleger.

Oslo universitetssykehus har pasienter fra hele landet og innføringen der innebærer at alle avdelinger ved sykehuset kan utveksle dialogmeldinger med legekontor i hele landet.

- Innføringen av dialogmeldinger i regionen har gått etter planen og tilbakemeldinger fra både fastleger og sykehusleger peker på at de har stor nytte av løsningen. Legene kan behandle henvendelser når det passer og samhandlingen er blitt bedre, sier direktør for teknologi- og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Rune Simensen.

Les mer:

Bedre kommunikasjon med fastlegene Ny meldingstjeneste mellom legekontor og sykehus