Bedre logistikk i sykehusene

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å gå til anskaffelse av IKT-løsninger for helselogistikk. IKT-løsninger for helselogistikk skal understøtte arbeidsprosesser som fjerner unødvendig venting for helsepersonell og muliggjør mer effektiv bruk av ressursene på sykehusene. For pasientene betyr det blant annet selvbetjeningsløsninger for innsjekk og betaling.

Illustrasjon
Illustrasjon

Alle helseforetakene i regionen ønsker IKT-støtte for helselogistikk. Dette gir mulighet for at pasientene selv gjør innsjekk og betaling uten å måtte henvende seg til personell på sykehuset. De fleste helseforetakene ønsker også mer avanserte løsninger som kan utnyttes til bedre flyt i hele sykehusdriften. De helseforetakene som skal ta i bruk nye bygg, forutsetter bruk av slike løsninger for å kunne drifte mer effektivt i nye bygg enn i gamle bygg. 

Fleksibilitet for helseforetakene

–Helseforetakene skal ha mulighet for å velge hvilke deler av løsningen de ønsker å ta i bruk og når de skal ta løsningen i bruk. I tillegg skal løsningen kunne konfigureres slik at lokale behov dekkes, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.
–Dette er viktige verktøy for de ansatte på sykehusene, men gjør også at pasientene kan spare tid.

Anskaffelsen skal utformes slik at konkrete behov på kort sikt dekkes, samtidig som grunnlaget legges for en videre utvikling over tid.

Tre delområder

Det er tre delområder i den regionale anskaffelsen:
A.           Innsjekk og oppgjør
B.           Styring av pasientflyt og ressurser
C.           Intern kommunikasjon og varsling på mobil

Anskaffelsen skal gjennomføres fram til september 2020.

110-2019 Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk