logo Helse Sør-Øst

Bedre og mer tilpasset tilbud til Oslo-pasientene

Helse Sør-Øst RHF har arbeidet for å bedre oppgavedelingen mellom sykehusene i Oslo innenfor somatikk og psykisk helsevern. Det er nå etablert et nytt prosjekt som skal vurdere bydelsfordelingen i Oslo og ytterligere endringer i oppgavedelingen. 

Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Lege undersøker pasient i seng

Innenfor somatikk finnes det flere eksempler på at en endret oppgavedeling har ført til et bedre tilbud til pasientene

​​Prosjektet, som er planlagt ferdigstilt våren 2023, skal vurdere og planlegge en tidligere overføring av bydelen Alna fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF, fordeling av akuttkirurgi i Oslo, fordeling av bydeler i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus HF og ytterligere oppgaveoverføring i Oslo.

– Det er alt lagt til grunn at bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner skal inngå i opptaksområdet til Nye Aker sykehus, men det er behov for å avklare fordelingen av de øvrige bydelene som inngår i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus HF, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Forbedringer

Innenfor somatikk finnes det flere eksempler på at en endret oppgavedeling har ført til et bedre tilbud til pasientene. Kreftbehandlingen er styrket ved begge de private ideelle sykehusene, og dialyse er etablert på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Det er etablert én dør inn for pasienter med hjerneslag i Oslo og andelen som får akuttbehandling er økt betydelig.

– Felles for alle fagområdene er at arbeidet med oppgavedeling bidrar til mer sammenhengende pasientforløp og en styrking av lokalsykehustilbudet i Oslo, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF vil sørge for at endringene som er besluttet for psykisk helsevern i Oslo sykehusområde innen psykisk helsevern i Oslo følges opp i planleggings- og gjennomføringsfasen.

​074-2022 Oppgavedeling i Oslo sykehusområde