logo

Bedre oversikt over legemidler skal styrke pasientsikkerheten

Styret i Helse Sør-Øst besluttet 21. oktober å arbeide videre for tryggere håndtering av legemidler og bedre samhandling om legemiddelinformasjon. – Vedtaket er viktig for å styrke pasientsikkerheten og redusere risiko for feilmedisinering, sier administrerende direktør Terje Rootwelt. 

Publisert 21.10.2021
Sist oppdatert 29.04.2022
To sykepleiere foran skjerm
Prosjektet klinisk legemiddelsamhandling går nå videre i arbeidet med å få på plass en samlet legemiddelliste. 

Terje Rootwelt

Terje Rootwelt

– Vi skal etablere en helhetlig oversikt som helsepersonell har tillit til, og sikre trygg overføring av legemiddelinformasjon mellom pasientjournalen DIPS og kurve- og medikasjonsløsningen MetaVision. Målet er en sømløs utveksling av informasjon mellom aktuelle systemer i regionen og opp mot nasjonale tjenester, sier Rootwelt.

Viktig for pasientsikkerh​​​eten

Når pasienter overføres mellom ulike behandlingssteder i dag, har ikke behandler alltid full oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker. Dette kan øke risikoen for feilmedisinering og alvorlige legemiddelreaksjoner.  

​– Det å sikre overgangene mellom primærhelsetjenestens behandlere og spesialisthelsetjenestens behandlere med en til enhver tid oppdatert og kvalitetssikret legemiddelliste for den enkelte pasient, er blant de aller viktigste tiltakene Helse Sør-Øst kan iverksette for økt pasientsikkerhet. Sammen med arbeidet for lukket legemiddelsløyfe, vil dette redusere feilbehandling knyttet til legemidler, sier Rootwelt.  

Prosjektets leveranser vil også lette arbeidet for behandlere, fordi de slipper å dobbeltregistrere legemiddelinformasjon i ulike systemer. Det betyr mindre risiko for feilregistrering og spart tid, men det forventes ikke direkte økonomiske gevinster. 

Forutsetning for pasientens legemidde​lliste

Rootwelt legger til at et godt samarbeid også nasjonalt, med tjenester som kjernejournal og reseptformidleren, er viktig for å få til dette. Arbeidet som nå gjøres i prosjektet er blant annet en viktig forutsetning for senere innføring av pasientens legemiddelliste (PLL), som Direktoratet for e-helse jobber med sammen med spesialisthelsetjenesten.   
– Helsepersonell vil måtte jobbe mer helhetlig med legemiddellisten, og dette vil medføre endringer i arbeidsprosesser. Det er viktig at helseforetakene er godt forberedt på dette, og her har vi allerede et godt samarbeid, sier Rootwelt. 

Les mer