Hopp til innhold
logo

Bedre pasientsikkerhet med lukket legemiddelsløyfe

Arbeidet med innføring av lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst fortsetter for fullt. Målet er å redusere antall legemiddelfeil og frigjøre tid slik at klinikere kan bruke mer tid på pasienten.

Publisert 04.06.2021
Sist oppdatert 17.01.2022
Mann foran reol med medisiner
Når alle trinnene i håndteringen av legemidler støttes av elektroniske løsninger og henger godt sammen kalles dette lukket legemiddelsløyfe (LLS). I dag er det bare Sykehuset Østfold som har etablert løsningen, men alle helseforetakene forbereder seg nå på å ta lukket legemiddelsløyfe i bruk. 
Den 2. juni gav porteføljejestyret i Helse Sør-Øst klarsignal til å gå videre med å forberede innføringen av regional standard for lukket legemiddelsløyfe. Dette innebærer blant annet test av løsninger på flere helseforetak og forslag til nye arbeidsprosesser.

Erfaringer fra Sykehus​​​et Østfold 

Ved Sykehuset Østfold har de brukt lukket legemiddelssløyfe for endoser siden 2018. Nå skal de sammen med det regionale prosjektet jobbe med forbedringer.

Rune Kristiansen

– Vi har hatt noen utfordringer med strekkoder som ikke kan leses av kurve- og medikasjonsløsningen, MetaVision, slik at ikke alle legemidler kan inkluderes i løsningen. Vi ønsker også mer mobile løsninger slik at vi blant annet kan erstatte bærbar PC med skanner på mobil når legemidler deles ut til pasienten, sier Rune Kristiansen, prosjektleder for innføring av lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold. 

Kristiansen sier at de har gjort flere studier blant medarbeidere som viser at de er positive til teknologien og opplever at den bidrar til sikrere utdeling av legemidler. Utfordringen er manglende mobilitet i tillegg til noen mangler i løsningen, som gjør at rutinene ikke er optimale. Nå jobber de for å redusere variasjon i rutinene for legemiddelhåndtering ved å inkludere flere legemidler.

Han tilføyer at innføring av lukket legemiddelsløyfe er en stor organisasjonsendring som krever nye måter å jobbe på og kontinuerlig oppfølging. 

​– Det er viktig at medarbeiderne forstår at de er del av en «kjede», og for at lukket legemiddelsløyfe skal fungere godt må alle gjøre sin del riktig. Hvis ett av leddene tar en snarvei, forplanter det seg videre til nestemann i kjeden, slik at denne kan bli tvunget til å omgå prosessen. 

Planlegger lukket legemiddelslø​yfe i nytt sykehus 

Halfdan Aass

Halfdan Aass, medisinsk direktør i Vestre Viken, forteller at de planlegger å ha lukket legemiddelsløyfe på plass når nytt sykehus i Drammen åpner i 2025.
– Vi holder fortsatt på å innføre elektronisk kurve- og medikasjonsløsning i Vestre Viken, og vil framover nå se på hvor langt vi kommer i utviklingen av lukket legemiddelsløyfe før innflytting. Det avhenger jo også av hva som besluttes regionalt framover. Det krever også videreutvikling av de elektroniske løsningene.
​– Vi planlegger med pasientmerkede endoser der det egner seg. Det betyr at vi må ha en pakkemaskin i Sykehusapoteket som kan levere dette. Men selv om vi planlegger med dette, må vi være fleksible og tilpasse oss det regionale arbeidet, sier Aass. 

Krever store omstillinger i arbei​dsprosessene

Tore Prestegard

Tore Prestegard, administrerende direktør i Sykehusapotekene understreker at lukket legemiddelsløyfe med identifiserbare legemidler, er viktig for å øke sikkerheten for pasientene.

​–  Legemiddelrelaterte skader er hyppigste årsak til pasientskader i dag. Tallene må ned, og ved hjelp av lukket legemiddelsløyfe kan vi gjøre noen med det, sier Prestegard. 
Ved Sykehusapotekene har de kjørt et eget internt lukket legemiddelsløyfe-prosjekt for å speile hovedprosjektet. Sykehusapotekene står for store deler av produksjonen og leveringen av endoser, og har mer eller mindre det utstyret de trenger for å sette i gang pilotene som nå er under planlegging. I neste fase må mer utstyr kjøpes inn. 
–  Det er ingen enkel oppgave vi har foran oss og den vil ta tid. Men nå skal vi kjøre pilot fra nyttår for å vise at dette gir gevinster av stor verdi for både pasienter og helsepersonell, sier Prestegard.

Dette er lukket legemiddelsløyfe

​Lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte. Tekniske løsninger gjør det lettere å kontrollere legemidlene som deles ut opp mot foreskrevne legemidler, og sikrer pasientens identitet ved hjelp av elektronisk kontroll.

Det er tre varianter for legemiddelleveranser i lukket legemiddelsløyfe. Felles for alle tre er elektronisk identifiserbare endoser. Endose er en enkelt-enhet av et legemiddel, for eksempel en tablett – og ikke en hel eske. De tre variantene er endoser uten pasientmerking og med pasientmerking eller pasientbundne endoser. Pasientbundne endoser er enkeltvis elektronisk identifiserbare endoser som plukkes og samles i en kontainer eller ring for et doseringstidspunkt eller periode for hver pasient. Siden det kun er ringen eller kontaineren som er merket med pasientnavn, er det mulig å gjenbruke endosen ved eventuelle endringer i forordning.

Les mer på prosjektets nettside: 

Regional standard for lukke​t legemiddelsløyfe ​​

Fant du det du lette etter?