logo Helse Sør-Øst

Befaring på mulige tomter for Sykehuset Innlandet

Et utvalg som ser på tomtealternativer for Sykehuset Innlandet har 28. februar og 1. mars vært på befaring på mulige sykehustomter i Ringsaker, Hamar og Stange kommuner.

Publisert 02.03.2022

Befaring


Det er to alternativer som skal vurderes:

  • Tomt for nytt sykehus i Moelv, der man vurderer tomter med et samlet areal på minimum 110 dekar.
  • Tomt i Hamar eller Stange som erstatning for dagens sykehus på Hamar. Her må aktuelle tomter ha et areal på minimum 30 dekar.

Det er foreløpig spilt inn 9 tomter i Moelv og 9 tomter i Hamar/Stange inkludert eksisterende sykehustomt.

Nå har prosjektgruppen for tomtevalg sammen med kommunene sett på flere av disse tomtene, og det er gjennomført møter med kommuner og private grunneiere.

-Dette har vært to svært nyttige dager, sier prosjektleder Tom Einertsen.

 –Vi har fått se tomtealternativer i Ringsaker, Hamar og Stange, og vi har fått møte både politisk og administrativ ledelse i kommunene. Dette gir verdifull innsikt for tomtevurderingen, slik at vi kan gi et best mulig beslutningsgrunnlag for styringsgruppe og styre. Vi vil takke kommunene og grunneierne for gode innspill.

Styringsgruppen for prosjektet skal ha sitt neste møte 9. mars. Da skal prosjektet presentere en oversikt over aktuelle tomter. Da skal også vurderingskriteriene for valg av tomter behandles. Deretter skal styringsgruppen i april gjøre et nedvalg til to aktuelle tomter for både Mjøssykehuset og null-pluss-alternativet.

I styringsgruppemøtet i juni vil man stå igjen med to alternativer – en tomt i Moelv og en i Hamar/Stange. I styremøtet i august skal styret i Helse Sør-Øst RHF etter planen vedta både retningsvalg og tomt for det valgte alternativet.​​​​​​​​​