logo Helse Sør-Øst

Ber pasientene møte opp til avtalt time

Hittil i år er det flere enn 92 000 pasienter som ikke har møtt opp til behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst. – Hvis sykehusene skal klare å ta igjen den behandlingen som ble utsatt under pandemien, er det viktig at pasientene kommer til avtalt time, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 31.05.2022
En person som sitter foran en datamaskin

Det er normal drift ved alle sykehusene i Helse Sør-Øst, og sykehusene har som mål å behandle så mange pasienter som mulig. I løpet av pandemien var det mange behandlinger som ble utsatt, og disse ønsker sykehusene å ta igjen. For å klare det, er det vesentlig at pasientene kommer når de skal.

En mann som smiler til kameraet
– Vi er klar over at det ikke alltid passer med en oppsatt time, men hvis man absolutt må bytte, er det avgjørende at pasientene sier ifra i god tid. Da kan sykehusene innkalle andre pasienter som trenger behandling, sier Rootwelt.

I Helse Sør-Øst er det fire prosent av pasientene som ikke har møtt til behandling hittil i år.

– Dette er en betydelig andel, og det er ikke bare frustrerende for de ansatte som står klare til å yte helsehjelp. Det er først og fremst uheldig for de pasientene som kunne fått hjelp, sier Rootwelt.

Pasienter som ikke har møtt (1. januar til 22. mai 2022)

Helseforetak/sykehusIkke møttAntall konsultasjonerAndel ikke møtt
Akershus universitetssykehus 14 982331 6004,5
Betanien hospital (Skien)235
146891,6
Diakonhjemmet Sykehus3 95068 2375,8
Lovisenberg Sykehus6 61490 4137,3
Martina Hansen Hospital35216 9512,1
Oslo universitetssykehus13 293474 9432,8
Revmatismesyk. Lillehammer1295 2362,5
Sunnaas sykehus723 5342,0
Sykehuset i Vestfold8 596185 9164,6
Sykehuset Innlandet9 652227 0154,3
Sykehuset Telemark4 115120 2773,4
Sykehuset Østfold7 525214 1503,5
Sørlandet sykehus8 700223 6393,9
Vestre Viken13 818324 1484,3
Totalt92 0332 300 7484,0