logo

Beredskap i Helse Sør-Øst

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, har besluttet å etablere grønn beredskap. Bakgrunnen for dette er utviklingen av situasjonen med koronautbruddet.

Publisert 10.03.2020
Sist oppdatert 15.03.2022

​Det ble gjennomført et møte med direktørene ved alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde i regionen mandag kveld. Status viste da at det var 5 innlagte pasienter med koronasmitte i våre sykehus, og over 600 ansatte ved sykehusene var i hjemmekarantene.

- Alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde har gått gjennom sine beredskapsrutiner, og forbereder seg nå på å kunne ta imot flere pasienter framover. Det samarbeides godt om rutiner for bruk av utstyr og testing, sier administrerende direktør i Helse Sør- Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Alle helseforetakene og de ideelle sykehusene etablerer nå grønn beredskap som ledd i håndteringen av situasjonen.

For pasienter og pårørende

Pasienter og pårørende som i løpet av de siste 14 dagene har vært i et område med vedvarende spredning av koronavirus-sykdom, skal ikke møte på sykehuset til planlagt behandling. Det samme gjelder pasienter og pårørende som har vært i nærkontakt med en person som er smittet av koronavirus eller er mistenkt smittet. Disse bes om å ta telefonisk kontakt med sykehuset, slik det kan gjøres en vurdering av hvordan den enkeltes behov for helsehjelp best kan ivaretas.  

For ansatte

Helse Sør-Øst har innført reiserestriksjoner for  ansatte i regionen, på grunn av koronautbruddet. Helse Sør-Øst har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at koronautbruddet ikke eskalerer. Vi minner om oppfordringen til våre ansatte om i størst mulig grad å begrense private reiser til utlandet. Oversikt over land/områder med aktivt utbrudd og vedvarende spredning finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Ansatte bes også om å unngå deltakelse i eller arrangement av større konferanser, kurs og møter. Vi oppfordrer til at videokonferanser, Skype- og telefonmøter benyttes i den grad det er mulig.

Se mer på Folkehelseinstituttets sider og på Helsenorge.no.