Besøk ved LHL-sykehuset ved Gardermoen

Våren 2018 stod det nye LHL-sykehuset på Gardermoen utenfor Oslo ferdig. En rekke pasienter fra Helse Sør-Øst får allerede behandling i de nye lokalene.

F.v. Siri Skumlien, Frode Jahren, Cathrine M. Lofthus, Jan Frich
F.v. Siri Skumlien, Frode Jahren, Cathrine M. Lofthus, Jan Frich

I forrige uke fikk administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, og direktør for medisin- og helsefag Jan Frich, i Helse Sør-Øst RHF, gleden av å se det nye sykehuset på Gardermoen. Og de ble imponert over det de så.

- Virkelig flotte og lyse lokaler, sa Lofthus, og trakk frem mulighet for fleksibilitet i bygningsmassen som spesielt positivt. - Dere har oppnådd en fleksibilitet i bygget som gjør at bygningsmassen kan tilpasses endringer i pasienttilbudet. Dette er vi også ute etter når vi bygger nytt, sa hun.

Generalsekretær Frode Jahren i LHL og direktør for det nye sykehuset, Siri Skumlien, er svært fornøyd, og arbeider aktivt med å trappe opp aktiviteten på Gardermoen. 


Nye oppgaver

Helse Sør-Øst RHF og LHL ble i juli 2018 enige om å fase ut hjertekirurgiske operasjoner (klaffeoperasjoner og bypassoperasjoner) ved LHL-sykehuset på Gardermoen. LHL sykehuset er nå klar for nye oppgaver. 

Til sammen er det 144 senger i det nye sykehuset, som i dag har følgende avdelinger; klinikk for rehabilitering, klinikk for hjertemedisin, hjerte- og lungepoliklinikk og enhet for søvnundersøkelser. I tillegg til sykehussengene er det 76 senger i pasienthotellet pluss 23 hotellrom.

I dag har LHL avtaler med Helse Sør-Øst RHF innenfor hjertemedisin, generell kirurgi, ortopedisk kirurgi og søvnapnè, samt rehabilitering.