Besøkte sykehuset på Tynset

Kompetanse og satsingen på gode pasientmøter var blant temaene da administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og direktør for personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø i Helse Sør-Øst RHF nylig besøkte Tynset sykehus.

Cathrine Lofthus på Tynset

Omvisning: Intensivsykepleier Anita Neslund orienterer administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus. Mot høyre står direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF Svein Tore Valsø og divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandet, Tynset Stein Tronsmoen. Foto: Erland Vingelsgård, Tynsetingen.

Tynset sykehus er en divisjon i Sykehuset Innlandet. Under besøket fikk representantene fra Helse Sør-Øst RHF omvisning i lokalene på Tynset og møtte ledelsen både ved Sykehuset Innlandet og ved divisjonen på Tynset, samt lokale og regionale tillitsvalgte.

- Jeg er imponert over hvordan sykehuset på Tynset arbeider med rekruttering og utvikling av tilbudet. Vi har behov for gode tilbud i distriktene, og her har vi et sykehus der medarbeiderne formidler engasjement, arbeidsglede og stolthet over egen organisasjon. Dette gjør inntrykk, sier Cathrine M. Lofthus.  

Under besøket ble det orientert om måten sykehuset jobber på for å ha nok og riktig kompetanse og det målrettede arbeidet for å møte pasientene på en best mulig måte og levere «kvalitet første gang, hver gang». Gjestene fikk også høre om hvordan sykehuset har fokus på å utnytte kapasiteten som akuttberedskapen gir og kombinere dette med gode elektive tilbud.

- Den fremtidige rollen for sykehuset på Tynset er beskrevet i utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet. Dagens driftsmodell gir et godt grunnlag for å utvikle sykehuset på Tynset i tråd med dette målbildet, mente Cathrine M. Lofthus.

Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard og divisjonsdirektør for ved Tynset sykehus, Steins Tronsmoen, var svært fornøyde med å få muligheten til å presentere sykehuset.

- Sykehuset på Tynset fyller 100 år i år, og da passer det godt med et besøk fra det regionale helseforetaket nå, sa Stein Tronsmoen, i det han overleverte boken om 100-årsjubileet til gjestene.