Beste e-læringskurs 2017-2018

For å stimulere til bedre utvikling av e-læring deler nettverket for digital læring i Helse Sør-Øst ut en pris for beste e-læringskurs. Alle helseforetak i regionen jobber med utvikling av digital læring, og i 2018 utvikles det over 100 e-læringskurs. På den årlige samlingen for kursutviklere i Larvik, 12.9.18, gikk prisen for beste e-læringskurs til kurset Trykksår, utviklet av Sørlandet sykehus HF.

Årets e-læringskurs 2017-2018.jpg

Anette Strømsbo Gjørv fra Sørlandet sykehus HF tar her imot prisen for beste kurs fra juryen.

– Det var utrolig gøy å bli belønnet for arbeidet med en så fin pris, sier Anette Strømsbo Gjørv fra Sørlandet sykehus HF. Hun har vært ansvarlig for pedagogisk tilrettelegging og digital utvikling av kurset. – Det som er målet mitt med utvikling av digital læring, er å få til endring. – Dette kurset handler om trykksår, og der har målet mitt vært å forebygge trykksår og minske lidelser for pasienter. Lager vi gode og relevante kurs, kan vi bidra til endring i helsetjenesten, avslutter Strømsbo Gjørv.

Juryens vurdering var blant annet at Trykksår utmerker seg med gode case som fungerer som et godt motivasjons- og mestringsgrep. Kurset har en god blanding av video og bildebruk, med en innledende video som skaper troverdighet med sin personlige stil. Det lykkes også godt med å skape nysgjerrighet hos kursdeltakeren.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF. Fagansvarlige er sårsykepleier Hanne Haugland og overlege Ingebjørg Irgens ved Sunnaas sykehus HF.

Du kan se kurset her. Forebygging av trykksår er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet.