Betinget ja til behandling av alvorlig eosinofil astma

Åtte ulike metoder ble besluttet i dagens møte i Beslutningsforum. En metode fikk betinget ja og sju andre metoder fikk nei.

​Behandlingsmetoder innen astma, plakkpsoriasis, myelomatose, smertebehandling, kombinasjonsbehandling av HIV, atopisk dermatitt og kombinasjonsbehandling for ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) ble besluttet.

Les mer om beslutningene på Beslutningsforum for Nye metoders nettsider.