Bjørn Atle Bjørnbeth ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF

Et samlet styre i Oslo universitetssykehus HF har i dag ansatt Bjørn Atle Bjørnbeth som administrerende direktør.

Bjørnbeth
Bjørnbeth er utdannet gastrokirurg, og kommer fra stillingen som seksjonsleder ved gastro- og barnekirurgisk avdeling. Han har tidligere vært avdelingsleder ved samme avdeling i sykehuset.

- Med denne ansettelsen får Oslo universitetssykehus en kunnskapsrik, engasjert og erfaren leder med stor gjennomføringskraft. Oslo universitetssykehus står foran store utfordringer med omfattende planer for nye bygg og dermed også stort behov for utvikling av organisasjonen.
Dette er krevende for både ledere og medarbeidere, og jeg er trygg på at Bjørnbeth vil prioritere det viktige arbeidet med organisasjonsutvikling der både ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere blir godt involvert, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

 

Bjørn Atle Bjørnbeth blir administrerende direktør (www.oslo-universitetssykehus.no)