logo

Bravida Norge skal levere elektriske installasjoner i sentralbygget til nytt sykehus i Drammen

Prosjektorganisasjonen på vegne av Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med Bravida Norge om leveranse av elektriske installasjoner til sentralbygget i nytt sykehus. Kontrakten har en verdi på om lag 340 millioner kroner eks. mva.

Publisert 21.10.2021

bilde av åtte personer

Bjørn Torry Thulin, Martin Andersen, Leif Steinar Larsen, Tore Bakke, Arnstein Hodne, Per-Arne Knutsen, Øyvind Hagen og Øyvind Opdan.

Bravida skal levere elektrisk anlegg til sentralbygget. Sentralbygget er på 90 000 m2 nybygg og består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget.

Kontrakten omfatter basisinstallasjon for elkraft, lavspent forsyningsanlegg inkludert UPS anlegg med batterier, nødlysanlegg, kablingssystemer for IKT, sikkerhetsanlegg, tele- og byggautomasjon.

-  Vi ser frem til samarbeidet med Bravida, en erfaren entreprenør med lang erfaring fra komplekse elektroinstallasjoner i sykehusprosjekter, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

Kontrakten ble signert 14. oktober i byggeprosjektets kontorer på Brakerøya.

Signering1.png

Prosjektdirektør Arnstein Hodne og administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke signerer kontrakten.

Arbeidene skal starte opp umiddelbart med planlegging og samhandling, produksjonsstart vil være våren 2022 med ferdigstillelse i 2025. 

- For Bravida som selskap er dette en viktig kontrakt da bygging og drift av sykehus er et prioritert markedssegment for oss. Vi har flere store sykehusbygg under produksjon, det muliggjør kompetanseøverføring og sikrer god prosjektgjennomføring med riktige løsningsvalg. Vi takker Helse Sør-Øst RHF for at vi ble valgt som leverandør i dette spennende prosjektet, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.