Bruker spill for å bli bedre

Ambulansearbeiderne ved Sykehuset Telemark er blant de første i Norge som tester ut ny spill-teknologi i opplæringen. Et nyutviklet 3D-spill gjør det mulig å trene på ulike akuttpsykiatriske situasjoner.

​– Dette kan bli et godt læringsverktøy for oss. Min erfaring er at spillet fungerer best når vi er flere om å løse utfordringene, sier Bjørn-Andre Halvorsen. Han er én av 160 ambulansearbeidere i Telemark som tester et spill som skal gjøre ambulansetjenesten bedre forberedt på krevende oppdrag. De øver blant annet på å håndtere psykiatriske pasienter, truende rusmisbrukere og ungdom som sier at de vil ta sitt eget liv.

Les mer på Sykehuset Telemarks nettsider