logo

Bygget reiser seg

Forbipasserende ved Brakerøya og nytt sykehus i Drammen begynner å se tydelige konturer av et bygg som raskere og raskere stiger i høyden.

Publisert 16.11.2021

Byggeplass 16.11.21.jpeg

Soloppgang over byggeplassen til nytt sykehus i Drammen som er på full vei opp av bakken. Arbeidet med råbygg for sentralbygget pågår for fullt. 

Byggeplass NSD 16.11.21.jpeg

Et av to poliklinikkbygg har nå klatret to etasjer og arbeidene med den tredje etasjen er påbegynt. På kort tid har også fire heissjakter reist seg i høyden. 

Poliklinikkbygg 16.11.21.jpg

På andre siden av byggeplassen pågår arbeider med ferdigstillelse av den nye jernbaneundergangen til Brakerøya og nytt sykehus. 

7001 16.11.21.jpg

Samtidig som arbeidene pågår for fullt på byggeplassen, skal det inngås en rekke nye kontrakter som blir viktige for det videre arbeidet med sykehuset.

Via våre byggeplasskameraer kan du følge med på utviklingen direkte