Månedens innovatør

Dataspill skal hjelpe barn til rehabilitering hjemme

I løpet av et år er mellom 40 og 50 barn med cerebral parese (CP) inne til rehabilitering ved Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold. Helena Paulsson Nilsen leder et innovasjonsprosjekt som tester om deler av denne rehabiliteringen kan skje hjemme, ved hjelp av et nytt, interaktivt hjelpemiddel. 

Bilde av Helena Paulsen Nilsson

​– Det er et interaktivt ståstativ som kan brukes til å tøye ut og øve opp muskulaturen hos barnet. Ved hjelp av interaktive øvelser kan man trene balanse, leddbevegelighet og motorikk. Bevegelsene styres gjennom spill, hvilket kan øke motivasjonen for fysisk og kognitiv trening, forklarer avdelingssjef ved rehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, Kysthospitalet, Helena Paulsson Nilsen. 

Prosjektet har fått navnet «Rehabilitering for barn med cerebral parese – borte bra men hjemme best» og har fått tildelt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst. 

 

Illustrasjon
 

 

Bidra til økt funksjonsevne

Kysthospitalet har i mange år hatt et samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS) vedrørende barn og unge med cerebral parese (CP). OUS utfører komplekse ortopediske inngrep hos barn og unge med CP og Kysthospitalet følger opp inngrepet med kompleks og spesialisert rehabilitering.

– Hensikten med inngrepet og rehabiliteringen er å bidra til økt funksjonsevne og dermed økt mulighet for samfunnsdeltakelse, forteller Nilsen.

For å kunne møte denne pasientgruppens behov for et kortere, men fortsatt kvalitativt godt, tilbud i spesialisthelsetjenesten har rehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi ved Kysthospitalet inngått et prosjektsamarbeid med selskapet Innovaid. Innovaid har utviklet det interaktive ståstativet, som har fått navnet Happy Rehab.

Motiveres til jevnlig trening

Håpet er at hjelpemiddelet både skal bidra til å korte ned sykehusoppholdet og gjøre treningen mer motiverende.

– Hvis man kan korte ned tiden barna er på sykehuset, så slipper de å være så lenge borte fra venner og hjemskole. Dette dreier seg om barn og unge som trenger jevnlig trening, og vi ser allerede i dag at mange motiveres av denne måten å trene på. Det blir også en lettere hverdag for foreldrene når mye av treningen kan gjøres i hjemmet, mener Nilsen.

Prosjektet har til hensikt å innhente kvalitative tilbakemeldinger fra brukere. Dette brukes til en videre utvikling av produktets brukervennlighet. Videre har prosjektet til hensikt å avdekke i hvilken grad et slikt treningshjelpemiddel kan bidra til å gjøre institusjonsoppholdet kortere. Dels gjennom mer intensiv og effektiv rehabilitering og dels gjennom en overføring av kompetanse til pårørende og kommunale aktører.

– Vi tilstreber å realisere samhandlingsreformens intensjon om overføring av kompetanse og et egnet tilbud på lavest mulig nivå. En slik dreining er i pasientens og de pårørendes interesse, påpeker Nilsen.

Prosjektet har løpt i perioden 01.09.2016-31.08.2017, og har nå blitt forlenget til den 31.07.2019.

 

Om Helena Paulsson Nilsen

Fødselsår: 1967

Akademisk grad: markedsøkonom, psykiatrisk sykepleier og har master i organisasjon og ledelse. Deltar nå på nasjonalt topplederprogram.

Arbeidssted: Avdelingssjef ved rehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Oslo Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus

Vestre Viken HF
Habiliteringstjenesten i Vestfold

Kommunale aktører i pasientens hjemkommune
Innovaid AS

Om innovatøren

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Under vignetten «Innovatøren» presenterer vi utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.