Digitalt verktøy for nyrepasienter

Nå blir det enklere for nyrepasienter å ha hjemmedialyse. Tre pasienter i Telemark har allerede tatt i bruk et nyutviklet verktøy som gjør det lettere å følge opp sykdommen hjemmefra. Løsningen er utviklet av Sykehuset Telemark i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Sintef og Imatis.

Ved hjelp av nettbrett, mobil eller pc kan pasientene be om kontakt med en sykepleier, bestille varer og rapportere egen tilstand.

– Når vi også får på plass en videoløsning, kan vi også ha videokonferanse med pasienten. Der kan vi gi råd og se om det for eksempel er tegn til infeksjon hos pasienten, sier nyresykepleier Mette Ellingsen.

I dag er det 22 pasienter som har hjemmedialyse i Telemark. Målet er å få med de fleste av dem på denne løsningen.

Forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge og Sintef følger prosjektet tett, og de skal måle nytteverdien for pasientene. Det skal også vurderes om løsningen kan brukes for andre pasientgrupper.