En bedre start for de aller minste

Syke nyfødte og premature barn får mer ro og nærhet til sine foreldre etter at familiebaserte rom er blitt et tilbud i avdeling nyfødt intensiv på Ahus. - Litt mer som å være hjemme, sier nybakt pappa Morten Eriksen.

Illustrasjon

Alle barn har rett til å ha minst en av sine foreldre hos seg under en sykehusinnleggelse. Det gjelder også nyfødte. Ved avdeling nyfødt intensiv på Ahus er det nå tilbud om familierom, som gjør det mulig for foreldre å være sammen sin syke nyfødte eller sitt premature barn hele døgnet.

Christine Henriksen og Morten Eriksen fikk sønnen Tristan tre måneder tidligere enn ventet, og fikk dermed en helt annen start på foreldrelivet enn de hadde sett for seg. Mens sønnen delte rom med seks andre syke nyfødte og premature barn de to første ukene, kunne hele familien senere flytte inn i et av de nyetablerte familierommene i avdelingen.

Selv om de har hatt positive opplevelser med oppholdet begge steder,  er de ikke i tvil om at familierommet er å foretrekke.

Etter to uker kunne Morten Eriksen og Christine Henriksen flytte inn i et av de nye familierommene på avdeling intensiv nyfødt,

Etter to uker kunne Morten Eriksen og Christine Henriksen flytte inn i et av de nye familierommene på avdeling intensiv nyfødt, sammen sønnen Tristan.

- Her er det mer behagelig å være – vi får mer ro, og det er litt mer som å være hjemme, sier den nybakte pappaen. I nærheten av sønnen prater foreldrene med dempet stemme. Lille Tristan veier nå cirka 2 kg og er fortsatt sårbar for støy og uro.

Sammen hele døgnet

- Syke nyfødte og premature er ekstra sårbare pasienter, med stort behov både for nærhet til sine omsorgspersoner og til rask helsehjelp, forteller avdelingsleder i nyfødtintensivavdelingen, Kathrine Solem.

Den vanligste løsningen for de aller minste pasientene både på Ahus og de fleste andre sykehus, er at de ligger i en fellesstue sammen andre premature og syke nyfødte barn. Foreldre er alltid velkommen til å være sammen med barnet sitt i fellesstuen som barnet deres ligger på, men må sove separat i egne private foreldrerom.

I en slik fellesstue lå Tristan i sine første to uker. Christine og Morten er fornøyd med behandlingen de og sønnen fikk, også i fellesstuen.

- Det jobber mange fantastiske folk her, som har støttet oss hele veien. Når du står der og er redd og usikker tar de vare på oss. De ser oss som foreldre, inkluderer oss og får oss til å føle oss sett, sier Christine.

Også Morten forteller at han følte seg godt ivaretatt:
- Vi kunne komme og gå som vi ville, og fikk all hjelp og støtte vi trengte. Men samtidig føler man seg også veldig på besøk i en fellesstue. Det er mye folk og lyder og alarmer som går, sier han. 

Nå som sønnen har gått opp i vekt og familien i større grad klarer seg selv, er de glade for å ha fått mulighet til å flytte inn i et privat familierom.

Hjelpen er alltid i nærheten

- Vi ser at foreldre blir trygge på barnet sitt i en tidligere fase og synes det er godt å kunne være litt alene med barnet sitt, men ha sykepleier lett tilgjengelig ved spørsmål, forteller Kathrine Solem.

- Foreldre blir trygge på barnet sitt i en tidligere fase og synes det er godt å kunne være litt alene med barnet sitt, men ha s

- Foreldre blir trygge på barnet sitt i en tidligere fase og synes det er godt å kunne være litt alene med barnet sitt, men ha sykepleier lett tilgjengelig, forteller avdelingsleder Kathrine Solem om de nye familierommene i avdeling nyfødt intensiv.

Tristan ligger nå i en seng koblet til overvåkingsutstyr og respirasjonsstøtte med foreldrenes seng like ved. Foreldrerommene er inndelt i to soner, slik at det er mulig for foreldrene å være tilstede hele tiden eller trekke seg litt tilbake i perioder ved å skyve igjen døren mellom behandlingsdel og foreldresone. Sykepleierne kan være inne på rommet med barn og foreldre, eller trekke seg ut og likevel følge med på skjermer som monitorerer pasienten.

- Det er trygt å vite at de alltid er i nærheten, sier Christine.

Men foreldreparet har blitt tryggere på sin egen rolle etter å ha fått sitt eget rom.

- Vi føler oss tryggere på å ta avgjørelser selv, forteller Morten.

God effekt på barnet og familien

Familievennlige rom bygger på prinsippet om at foreldrene er barnets viktigste omsorgspersoner, og anerkjenner barnets rett til å ha foreldrene hos seg.

- Dette har vist seg å ha god effekt både på barnet og familien. Forskning tyder på at barnets utvikling påvirkes positivt, både medisinsk, fysiologisk og psykisk, sier Kathrine Solem.

Barneombudet anbefaler familiebaserte enheter og peker på viktigheten av at det tidlig etableres et samspill mellom den nyfødte og deres omsorgspersoner for at barnet skal utvikle en trygg tilknytning.

Nå ser det nybakte foreldreparet frem til å komme hjem og starte det nye familielivet hjemme - og håper de kan feire jul hjemme.

- Men det viktigste er at han blir frisk, sier Christine.