logo

Enda tryggere å føde på sykehusene

Det er færre komplikasjoner under fødsler, færre kvinner som opplever fødselsskader og færre barn som dør i nyfødtperioden. Dette viser de siste kvalitetsindikatorene som ble lagt fram av Helsedirektoratet i dag.

Publisert 02.12.2021
En gruppe kvinner i hvite frakker

– Resultatene forteller at kvaliteten i fødetilbudet ved sykehusene er høy og stadig forbedres, sier avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Anders Debes. Han sier at det jobbes systematisk og godt med kvalitetsarbeidet ved fødeavdelingene i Helse Sør-Øst. 
– Dette bidrar til å skape trygghet for de fødende, sier Debes.

Kvalitetsindikatorene viser blant annet at det er færre kvinner som får rifter under fødsel enn tidligere. I fjor var det 1,3 prosent av kvinnene som fødte vaginalt i Helse Sør-Øst, som fikk store rifter. I 2009 var andelen 2,4 prosent. Utviklingen er ekstra positiv blant de førstegangsfødende.

Andel store rifter blant alle vaginalt fødende
Oslo universitetssykehus
0,9
Sykehuset Østfold1,0
Sørlandet sykehus​
1,3
Sykehuset Telemark1,4
Sykehuset Innlandet1,5


​​– Mitt inntrykk er at de ansatte på fødeavdelingene er opptatt av gode resultater, og at resultatene brukes aktivt for å lære av hverandre og bli bedre, sier Debes. Han sier at det er nedlagt en stor innsats over tid, særlig for å redusere riftskader under fødsel.

Flere enn 70 prosent av fødslene ved sykehusene i Helse Sør-Øst ble gjennomført uten større inngrep eller komplikasjoner hos førstegangsfødende. Dette tallet har ikke tidligere vært høyere. For flergangsfødende er det 93 prosent som unngår større inngrep eller komplikasjoner.

Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende
Sykehuset Vestfold75,0
Sykehuset Telemark​
72,3
Oslo universitetssykehus71,0
Vestre Viken70,9
Sykehuset Innlandet70,0

​Ett av helseforetakene som har få komplikasjoner, er Sykehuset Telemark.
– Vi er godt fornøyd med resultatene, og det er flott å se at vi stadig bli bedre, sier seksjonsleder Astrid Nesse ved Sykehuset Telemark. Hun er spesielt opptatt av resultatene blant førstegangsfødende. – Første fødsel legger grunnlaget for fremtidige fødsler, og da er det viktig med både kvalitet og trygghet, sier Nesse.

– Vi bruker resultatene aktivt i kvalitetsforbedringsarbeidet vårt, og målet er å bli bedre år for år, sier Nesse. Hun synes det også er gledelig at de andre sykehusene i Helse Sør-Øst har gode resultater å vise til.

I 2020 var det 0,11 prosent av de nyfødte som døde de første 27 dagene etter fødsel​ ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Ti år tidligere var andelen nærmere dobbelt så høy.

Ved helseforetakene i Helse Sør-Øst ble 16,2 prosent av fødslene utført ved keisersnitt. Andelen keisersnitt har aldri vært lavere. I 2009 var det 18,1 prosent av fødslene som ble utført ved keisersnitt.

HelseforetakAntall fødsler i 2020
Oslo Universitetssykehus HF9 031
Akershus Universitetssykehus HF5 021
Vestre Viken HF 4 298
Sørlandet sykehus HF2 929
Sykehuset Innlandet HF 2 509
Sykehuset i Østfold HF2 709
Sykehuset i Vestfold HF1 822
Sykehuset i Telemark HF1 484
Totalt i Helse Sør-Øst29 803